Woord van welkom

We komen net terug van een groet aan Titus bij het beeld  vóór het TBL, het Lyceum dat naar hem genoemd is: Titus Brandsma lyceum. Het is dit jaar een bijzonder jaar omdat we gedenken dat de Karmel al 125 jaar hier in Oss aanwezig is en heel veel vruchtbaar werk heeft ondernomen voor de Osse bevolking. Een heel bijzondere karmeliet was natuurlijk pater Titus Brandsma. Hem willen we hier in een blijde viering gedenken omdat hij de patroon is van onze parochie.

Ter zijner ere ontsteken we hier de Titus kaars, die hier elk jaar wordt aangestoken op zijn feestdag. Johan, jij hebt deze kaars meegebracht uit Dachau, wil je die hier zelf aansteken?

En dan U ziet hier deze mooie blauwe kolommen, Koningsblauw heet deze kleur.

Een van onze parochianen, Mevrouw Ger van Iperen, heeft als geschenk aan de parochie en als dank voor 125 Karmel hier in Oss een beeldje gemaakt van Titus. Ger, wil jij naar voren komen en zelf jouw beeldje onthullen?  Ik zal het andere onthullen, want je hebt er meteen een afdruk van gemaakt.

Op het eind van onze viering zal ik er meer over vertellen.

Overweging

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.” Zo besloot de evangelielezing zojuist. Het is een kernwoord in de christelijke moraal. Barmhartig…. Een woord dat bijna niet meer voorkomt in ons vocabulaire. Onze wereld kent dat woord nauwelijks nog. In het bedrijfsleven…. barmhartig????  Klop eens aan bij je bank of bij je verzekering????  Barmhartigheid? in de organisatie van zorg en verzorging?????  In de maatschappelijke inrichting van ons land en onze stad..??? Barmhartig???

Alles is ingepakt in protocollen en voorschriften; alles is geformaliseerd. Je kunt de gemeentelijke diensten  niet meer benaderen  of je moet telefonisch en liefst nog per iemeel een toestemming of afspraak hebben. Zelfs in onze parochie: we willen een gastvrije parochie zijn, maar ook hier gelden regeltjes en protocollen die de dienst vaker uitmaken. Natuurlijk moeten er regels zijn en dingen in banen worden geleid, anders wordt samenleven tot chaos. Maar de basis moet  zijn: barmhartigheid.

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.”  Dat is ónze levensregel als christenmens. Dat is de diepste drijfveer voor onze omgang met elkaar.

Barmhartigheid: dat is geen deugd van het verstand, maar van het hart. Wij, christenen, moeten verstandige mensen zijn, die leven vanuit ons hart!  In de encyclopedie staat bij barmhartigheid: compassie, deernis, edelmoedigheid, genade, goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden, ontferming.

Vandaag is het de feestdag van pater Titus Brandsma. Feestdag ??? Het is vandaag precies 63 jaar geleden dat hij in de ziekenboeg van Dachau, volkomen uitgemergeld, een doodsspuitje kreeg.  26 augustus 1942 ‘smiddags om 14.00 uur! …. Ja toch feestdag!

U hebt hem in 1998 tot patroon van úw, déze, parochie gekozen en niet voor niets. Op 3 november is het al 30 jaar geleden dat hij in Rome plechtig tot zalige werd verklaard. 3  november 1985! Velen van U zijn daar bij geweest, daar op het Sint Pietersplein.  Met die zaligverklaring werd hij officieel binnen onze kerk tot voorbeeld van christelijk leven verklaard. Aan zo’n zaligverklaring – en voorts ooit heiligverklaring- gaat een groot diepgaand onderzoek vooraf naar de handel en wandel van de persoon in kwestie. De zalige pater Titus Brandsma!

De officiële liturgie voor deze feestdag leest een gedeelte uit het evangelie van Sint  Lucas en wel een gedeelte waarin Jezus de levenshouding van de gelovige mens schetst: “heb je vijanden lief, zegen wie je vervloeken en bidt voor hen. Behandel de mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.”

Titus Brandsma: de barmhartige!

Broeder kok uit ons klooster toen in Nijmegen, had andere woorden voor Titus. Hij was vaak laaiend als hij in de keuken komend om het eten klaar te maken, ontdekte dat zijn inkopen verdwenen waren omdat Titus aan de deur weer mensen had te woord gestaan.

Maar het getuigenis over Titus is wel tamelijk eensluidend: hij was toegankelijk voor oud en jong, voor rijk en arm, voor de sloeber en voor de professor; en hij had een tomeloze energie voor de verdediging van en de inzet voor de waarden en idealen van de Karmel en van de Kerk van zijn dagen. Hij was geen koning zoals Salomon, maar wel een mens “vol wijsheid en begrip”. Dus toch koningsblauw. Hij was een man met een geweldig verstand, maar hij leefde vanuit zijn hart. En juist dát maakte hem zo bijzonder. Op 6 november willen we hem eren en gedenken in een symposium in het stadhuis van deze gemeente Oss.

 

 

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *