Overweging bij Johannes 18, 33b-37

 

In het evangelie hoorde u het verhoor dat Pilatus Jezus afnam vlak voordat Jezus zou worden veroordeeld. Pilatus was bezorgd vanwege de verhalen die rondgingen over de populariteit van Jezus. Een bezorgdheid die – vanuit zijn gezichtspunt bezien – eigenlijk best begrijpelijk was. Pilatus was als zetbaas van de Romeinse bezetter voortdurend op zijn hoede voor allerlei bewegingen die probeerden om hem en zijn bezettingsmacht te verjagen.

En nu hadden zijn spionnen hem ingefluisterd dat Jezus wel eens een van de voormannen zou kunnen zijn van zo’n opstandige bevrijdingsbeweging…

 

U hoorde een klein stukje van het verhoor. Pilatus: “Bent u de koning van de joden?” Jezus: “Hebt u dat van u zelf of hebben anderen u dat verteld?” “Pilatus weer: “Nee, uw eigen mensen zeggen dat…” En dan zegt Jezus iets dat de basis vormt van het feest van vandaag:  “Mijn koningschap is niet van deze wereld… als mijn koningschap van deze wereld zou zijn,

dan had ik mijn mensen wel opgeroepen om voor mij te vechten… mijn koningschap is niet van deze wereld… “ Jezus zegt het tot twee keer toe…

 

Het spannende in dit verhoor is dat Pilatus hier een woord gebruikt – koning, bent u de koning van de joden.. – dat ook nu nog in onze belevingswereld een heel bepaalde betekenis oproept. Bij een koning denken wij vaak aan macht en majesteit, pracht en praal, gouden koets, ridders en edelen… Pilatus heeft ongetwijfeld ook gedacht aan de macht van een wereldse leider..

Maar Jezus zet hem op een heel ander spoor… “Mijn koningschap is niet van deze wereld…Het is niet het koningschap dat deze wereld gewend is…”  En daarmee komen we bij de betekenis die ik graag zou willen geven aan die titel ‘Christus Koning’. Christus is niet een koning zoals bij voorbeeld Willem Alexander koning is; hij is geen machtige leider zoals een Obama dat is, of een Assad of een Merckel. Zijn koningschap is wel machtig, maar niet machtig zoals wij soms machtig zouden willen zijn of zoals de economie machtig is, of zoals het kapitalisme dat is of het socialisme of welke –ismes ook. Het koningschap van Christus Jezus, van Christus Koning, is op een heel andere manier machtig: het is machtig in de liefde, machtig in de waarheid, machtig in zijn barmhartigheid en zachtheid, machtig in zijn onophoudelijke strijd voor recht en gerechtigheid…

Iemand noemde het feest van Christus Koning eens een “onthullend” feest: het onthult de ware verhoudingen in deze wereld én in onszelf… het maakt ons bewust van wat werkelijk van waarde is in het doen en laten van onze wereld én in het doen en laten van ieder van ons.. Een paar voorbeelden:

Toen de farizeeërs en de Schriftgeleerden een vrouw wilden stenigen die overspel had gepleegd, vroegen ze daarover eerst de mening van Jezus. Zijn onverwachte antwoord was: “wie onder u nooit iets fout heeft gedaan, laat die de eerste steen maar gooien”… ik vind dat een koninklijk antwoord, waar ieder van ons iets aan heeft… het geeft ook ons te denken…

Een ander voorbeeld. Eens zag Jezus dat een arme weduwe het normaal vond dat ze van haar schamele bezit toch nog iets stond aan de tempel, d.w.z. aan de armenzorg, wij zouden zeggen aan de caritas… Toen hij dat zag, sprak hij daar luid en duidelijk zijn bewondering over uit… “zij wist te delen ondanks haar armoede”, zei hij… dat hij daar oog voor had en dat hij daar aandacht voor vroeg… dat is koninklijk én het geeft ons opnieuw te denken…

Nog een voorbeeld. Toen twee van zijn leerlingen aan Jezus vroegen voor hem te bemiddelen voor een mooi plaatsje in het hiernamaals, was hij heel duidelijk in zijn commentaar: “Wees a.u.b. niet als de leiders van deze wereld want die maken meestal misbruik maken van hun macht; wie onder jullie groot wil zijn, moet dienaar zijn…”; dat zijn woorden van een échte koning… en ook deze woorden geven ons te denken…

Christus was koning omdat hij de tijd nam voor al die vele mensen die een beroep op hem deden, zieken, gehandicapten, mensen op zoek naar de zin van hun leven… en waar hij kon hielp hij hen… Hij geeft ons met deze titel te denken…

Dit zijn zomaar wat voorbeelden. Er zijn er veel meer. Ze maken zichtbaar hoe wij dat koningschap van Christus Koning dienen te verstaan. In Jezus leefde een vurige, onvoorwaardelijke liefde voor de mens, in het bijzonder voor de kleine mens en voor de rechteloze mens en voor de mens die geslagen wordt; door zijn woorden en daden gaf hij hen hoop, want ze herkenden in hem dat hij met hart en ziel geloofde wat ze diep in hun hart ook zelf wel wisten: hoe kostbaar iedere mens afzonderlijk is in de ogen van God.

 

Ik denk hier aan de pianist die een dag na de vreselijke aanslagen in Parijs met een piano voor het theater ging staan waar zoveel mensen omkwamen… en daar speelde hij “Imagine” van John Lennon… “imagine”.. stel je voor, betekent dat… zoekt u de tekst maar op op Google: stel je voor dat onze wereld een wereld van vrede zou zijn… droom daarvan… denk daarover na… dat zal je sterk maken… dat zal maken dat je zelf die vrede uit gaat stralen…

Die mooie muziek maakte die angstige, gekwetste mensen voor even weer sterk… Ze voelden de solidariteit van die man, terwijl die toch nauwelijks een woord met hen sprak, alleen maar speelde op een oude piano die hij achter zijn fiets had aangesleept… Ze voelden dat die man op zijn heel eigen wijze geloofde in de kostbaarheid van iedere mens… en dat hadden ze nodig, daar, toen…

Eigenlijk heeft Christus Koning hetzelfde gedaan: de mensen geloof geven in zichzelf… hij deed dat, door steeds maar weer, waar hij maar kon, uit te stralen hoe kostbaar iedere mens is in de ogen van God…

Dát zou ik vandaag van harte ‘koninklijk’ willen noemen.

 

 

Oss, Titus Brandsmaparochie, 22 november 2015 – Ben Wolbers O.Carm.

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *