U allen van harte welkom in deze viering. Vandaag is het een feest in onze parochiegemeenschap. Door het doopsel worden drie kinderen opgenomen in onze gemeenschap. De kinderen van Franc en Euphride. Vorige week hebben ze zich al voorgesteld:  Ange , Dauphin en Lièsse. Jullie en jullie familie en vrienden die meegekomen zijn bijzonder welkom. Ik hoop dat u zich thuis voelt in onze gemeenschap. Door het doopsel zijn wij allen burgers van het Rijk Gods dat hier en daar waarneembaar is in deze wereld,  maar dat ook nog helemaal komen moet.

We hopen dat het steeds meer aan het licht komt.

Dat kan alleen als we niet streven naar grootheid en macht,

maar ons toeleggen op zorgzaamheid en dienstbaarheid.

Dat kan alleen maar als we ‘liefde’ tot  kernwoord van ons leven maken.

Bidden we om Gods ontferming terwijl wij luisteren naar het lied.

Overweging

Lieve Ange, Dauphin en Lièsse, voor jullie een kort woord.

Maar ook voor alle anderen die hier verzameld zijn.

Gedoopt worden is geen kinderspel.

Het is een feest maar ook een besluit voor heel je leven.

Jullie hebben je daarop voorbereid door verhalen te lezen over Jezus.

In al die verhalen zegt Jezus :

God wil dat jij , Ange, dat jij Dauphin, dat jij Lièsse

als een echt mooi en blij mens gaat leven.

God wil dat leeft als kind van God.

Natuurlijk ben je een kind van je vader en moeder.

Je bent ook nog een kind in de kring van je familie en vrienden.

Vanaf vandaag ben je een kind in onze kerk die wereldwijd is.

Je vindt de kerk in Oss, in Nederland en ook in de landen van Afrika.

Je hoort bij alle mensen die leven in deze wereld.

En alle mensen horen bij God die aan het begin staat van

en leven geeft aan iedere mens. 

Gedoopte mensen geloven dat God diep in je hart leeft,

dat Hij de bron van leven is,

dat Gods liefde aan het licht kan komen in jouw leven.

Die verhalen over Jezus laten telkens zien

dat het ook anders kan dan mensen gewoon zijn te doen.

Het verhaal van de man die heel gek deed en met niemand wilde praten. Iedereen was bang van hem. Maar Jezus gaat naar hem toe en zegt: Ik houd van jou.

Het verhaal van de vrouw  met wie niemand wilde omgaan omdat ze fouten had gemaakt. Maar Jezus zegt: God vergeeft je je fouten als je een nieuw begin maakt met je leven. Ik houd van jou.

Het verhaal van Levi, de belastingman. Iedereen had een hekel aan hem omdat hij geld afperste en zo heel rijk werd. Maar Jezus gaat naar hem toe en zegt: als je gelukkig wil  worden moet je leren delen. Ik houd van jou.

Zo zijn er nog meer verhalen in de Bijbel over Jezus die zegt: ik houd van jou.

Iedere keer zegt Jezus:  “jullie mensen denken dat de gewone manier van doen is.: iemand links laten liggen; over iemand de baas spelen; rijker willen zijn dan anderen.

Maar ….waar blijft in jullie manier van leven de liefde van God? 

Dat is een belangrijke vraag voor iedereen die hier in de kerk zit:

Waar komt de liefde van God aan het licht in jouw leven?

Het is in de samenleving de gewone manier van doen:

De machtigen spelen de baas; de rijken willen rijker worden ten koste van anderen; aan mensen die het moeilijk hebben zeggen we: zoek het zelf maar uit;

voor mensen die zorg nodig hebben, hebben we te weinig aandacht;

voor vluchtelingen zijn we niet altijd gastvrij en maken we te weinig plaats.

Mensen leven het liefst in hun eigen groep en zien anderen niet staan.

Jezus zegt nu: in de gemeenschap rond Mij,

in de gemeenschap van de kerk mag dit niet het geval zijn. 

De grootste mensen zijn zij die naar anderen toe gaan en vragen:

hoe kan ik jou dienen.

De rijkste mensen zijn zij die samen genieten van alle goede dingen die God gegeven heeft ; zij kunnen delen van wat ze zelf ontvangen hebben.

De sterkste mensen zijn niet de mensen die er met hun vuisten op los slaan,

maar die hun hand openen om iemand te helpen.

Jezus zegt: “het Koninkrijk Gods is een nieuwe maatschappij

waarin de liefde voor de ander centraal staat;

waarin iedereen bereid is de naaste te zijn van een mens in nood.”

Als gedoopt mensen willen we leven in Jezus’ Geest en willen wij gaan doen zoals Hij ons heeft voor gedaan: naar een ander toe gaan en zeggen: Ik houd van jou.

Lieve Ange, Dauphin en Lièsse, straks ben je gedoopt.

Dan ben je kind van God,

dan ben je zus en broer van Jezus,

dan ben je iemand die zoals Jezus zegt :  “Ik houd van jou”.

Zo komt de liefde van God in jullie leven aan het licht!

Daar zijn wij allemaal heel blij mee.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *