Woord van welkom

Goede morgen beste mensen, van harte welkom weer in onze viering. Zoals wel vaker hebben we weer een bijzondere viering: het is Fairtrade zondag. 4 jaar geleden hebben we de status van fair-trade parochie bereikt – als een van de weinige parochies in Nederland en dus willen we elk jaar op een bijzondere dag elkaar herinneren aan onze opdracht om zorg te dragen voor gerechtigheid in onze wereld door voor eerlijke contact te zorgen ook in het economisch verkeer. U hebt de standjes al gezien bij het binnenkomen. Hier in de kerk met een mooie viering willen deze dag beginnen.

Maken we het stil een ogenblik om ruimte te maken voor Gods woord tot ons gesproken.

Als eerste lezing hebben we gekozen voor een stukje uit: Brood voor onderweg  van Harrie Nouwen

Uit Brood voor onderweg  van Henry Nouwen — De armen  in het vizier

Net als andere organisaties loopt de Kerk voortdurend het risico van corruptie.Hoe voorkomen we dat in de Kerk?Er is maar één antwoord: door de armen in het vizier te houden. De armen maken dat de Kerk trouw blijft aan haar opdracht. Als de Kerk niet langer een Kerk voor de armen is, is ze haar bestaansreden en haar wezen kwijt. Dan raakt ze verzeild in meningsverschillen, afgunst, machtsspelletjes en kleingeestigheid. In de woorden van Paulus: God heeft het lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere méér eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen  (1 Korintiërs s 12, 24-25). Daar gaat het om. De armen zijn een geschenk voor de Kerk, zodat de Kerk als lichaam van Christus, een plek kan zijn en blijven waar mensen zorg dragen voor elkaar, elkaar liefhebben en vrede brengen.  

Overweging

Het is een zeer bekend tafereel, wat we hoorden in het evangelie: kibbelende apostelen, kibbelend over: wie is de baas, wie is de grootste.  We zien dat bij kleine kleuters in hun spelgroepje, soms moeten vader en moeder in het gezin hun kindertjes tot  de orde roepen; maar  helaas zien we het in het groot de grootmachten van deze wereld die vechten om de macht, met vaak ingrijpende tragische gevolgen. Mij dunkt dat we hetzelfde zien in de huidige groeiende stemming in Nederland ten aanzien van de grote groep vluchtelingen die  hun verwoeste  land ontvluchten  om het vege lijf te redden.

Vandaag is het Fair trade zondag voor onze parochie, beste mensen. 4  jaar geleden hebben we onze parochie formeel tot fair-trade parochie kunnen verklaren en dat is een goede zaak: elkaar eraan herinneren en erop wijzen dat wij verantwoordelijkheid dragen en willen dragen voor een eerlijk verkeer – vooral handelsverkeer – tussen rijk en arm: tussen rijke en arme landen, tussen kanshebbers en kansarmen  in de eigen samenleving. Solidariteit is daar het richtinggevende begrip voor in de profane wereld. Het is het hart van het evangelie: oog, oor en hart voor de mens naast je om zo Gods oog, oor en hart in onze wereld tastbaar en zichtbaar present te stellen.

Wie onder u groot wil zijn, moet dienaar worden. Dat is de opstelling van Jezus en zijn woord tot ons.  Ons wordt gevraagd ons in te zetten voor onze medemens, waar en wie ook op ons pad komt en de berooide heeft het meeste hulp nodig. Er wordt binnenkort op ons een beroep gedaan om talloze vluchtelingen te helpen.  Met goederen –  dat is misschien nog het gemakkelijkste – , meer nog door onze inzet: aandacht en omgang, benadering en contact met die mensen;  maar misschien nog het meest door stelling te nemen tegen al die opruiende en onbenullige praatjes die kennelijk steeds meer de ronde doen op de  – wat heet – sociale media van facebook en twitter en zelfs op de TV soms. Iedere gek die wat roept heeft hier een wereldwijd podium. Praatjes over gevluchte mensen als zouden ze geld zat hebben, als zouden ze vrouwen verkrachters zijn, als zouden meisjes niet meer veilig zijn: allemaal kletspraat. Hier wreekt zich dat onze sociale verbanden zijn uitgehold  en niet meer leiding gevend zijn en we leven in een liberaal klimaat van ieder voor zich.

Berooide mensen, ontvlucht aan oorlog en barbaarse dreiging, na een ook al barre tocht hierheen, hebben opvang nodig, vriendelijkheid, zorg en rust. En aan ons de uitdaging om daar vorm aan te geven. Aan ons moet zichtbaar zijn dat wij navolgers van Jezus zijn. Wie groot wil worden, moet dienaar willen wezen.

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *