Thema: ‘Geroepen worden’ 

Het is een zekere wijsheid in onze liturgie, dat we in een viering zoals vandaag slechts een klein stukje lezen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Zelfs zo’n klein stukje kunnen we ons niet altijd herinneren, maar er staat altijd heel veel in om over na te denken.   De hele bijbel is immers een soort familie=album met allerlei verhalen en getuigenissen over de verbintenis tussen God en mens. Soms weten we in deze tijd niet zo precies hoe dat zit en hoe dat gaat, wat er allemaal kan gebeuren tussen God en mij aan nabijheid en afstandelijkheid: daarom lezen we de Heilige Schrift. In de bijbelverhalen van vandaag gaat het over ‘geroepen worden’. De kleine Samuël wordt geroepen, maar hij heeft eerst niet in de gaten, dat het de Heer zelf is, die hem roept. Daar moet een mens blijkbaar aan wennen, daar moet hij de tijd voor nemen. In het Evangelie zijn de twee broers uit nieuwsgierigheid achter Jezus aangegaan. Eerst vraagt  Jezus: wat verlangen jullie, en daarna nodigt hij hen uit: “kom en zie”. Zo gaat dat blijkbaar in verschillende roepingsverhalen in de bijbel: het is nooit een bevel, maar veeleer een echte uitnodiging, die nooit vergezeld gaat van allerlei voorwaarden en eisen waar je aan zou moeten voldoen.  Het geeft wel een verschil aan tussen toen en nu, dwz. hoe wij de laatste tijd/eeuwen zijn omgegaan met roeping. Dat was vroeger wel heel eenzijdig en beperkt: als je man bent en je wordt geroepen, dan moet je priester worden of broeder-missionaris; als je vrouw bent en geroepen wordt, dan moet je naar een slotklooster en/of word je werkzuster in sociaal opzicht. Maar zó eenzijdig zijn de bijbelse verhalen niet: geen voorwaarden en geen eisen, bv. van studie en/of opleiding. Jezus zegt eenvoudig: op basis van jouw verlangen roep ik jou, kom maar en zie maar wat er te doen valt, wat je roeping concreet inhoudt in het hele werkveld.  Momenteel heeft dat ook betrekking op onze kerkgemeenschap, ons parochie-leven. Daar doen zich hele verschillende ‘roepingen’ voor om mee te werken aan een levende gemeenschap van mensen, die verlangen in Gods Geest te leven en het voorbeeld te volgen van Jezus zelf, zonder voorwaarden of eisen vooraf. Het beslissende criterium is, of je écht verlangt je leven te laten leiden door deze oriëntatie: Waar houdt Gij u op ? Wij mogen bidden en zingen, dat Gods genade dit verlangen bij ons in leven houdt. Ons is immers beloofd, dat Zijn genade met ons zal zijn, tot aan het einde der tijden.

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *