In de evangelielezing van vandaag
horen we het bekende verhaal van Martha en Maria,
twee zussen die goed bevriend zijn met Jezus.

Het is niet zozeer een waar gebeurd verhaal,
een zoals we in de krant zouden kunnen lezen.
Het een gelijkenis, een verhaal dat werkt als een spiegel,
waarin we onze relatie met God en met elkaar kunnen verkennen
en dat handvaten biedt om deze relatie te verdiepen. Het verhaal is heel beeldend: Jezus is onderweg en gaat ergens een dorp binnen.
Een vrouw, Marta genaamd, ontvangt Hem.
Zij heeft een zuster die Maria heet.
die aan zijn voeten gaat zitten,
en die luistert naar zijn woorden. Martha staat voor de gelovige die het woord van God kent en doet: Zij is het, die iemand die bij haar aanklopt, gastvrij onthaalt, die haar oog gericht houdt op wat de ander nodig heeft,  en die de handen uit de mouwen steekt om hem te dienen,  en zo de persoonlijke relatie met haar naaste te verdiepen. Maria, haar zuster, zit aan de voeten van de gast.
Zij staat voor de gelovige die verlangend is
het woord van God te horen en te overwegen,
om zo haar persoonlijke relatie met God te verdiepen. Haar oog is niet gericht op wat de gast nodig heeft,
maar op wat zij in de relatie tot haar gast zélf nodig heeft.
Zij laat zich hierin door Jezus onderwijzen,
en zit als een aandachtige leerling aan diens voeten. Intussen slooft Martha zich uit om Jezus te bedienen,
terwijl haar zus Maria haar daarbij niet te hulp schiet.
Martha gaat daarom naar Jezus toe en vraagt: ‘Heer, maakt het U niet uit  dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dat ze mij komt helpen.’ Jezus spreekt daarop geen waardeoordeel uit  over Maria die haar zuster niet te hulp schiet.
Hij geeft Martha ten antwoord:
‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
maar slechts één ding is nodig.  Maria heeft het voor haar beste deel gekozen  en dat zal haar niet worden ontnomen.’ Jezus ziet:
Maria heeft voor haar datgene gekozen  dat haar op dat moment het beste past, en dat Martha dat ook gedaan heeft.
Het verschil is dat Maria daar in op gaat, en Martha niet. Hij geeft Martha daarom als raad: Wees niet bezorgd en druk over van alles,
want slechts één ding is nodig. Kies voor datgene wat je gekozen hebt te doen. Doe wat je doet, en wel zó,  dat je met je aandacht alleen bij datgene bent wat je doet.  Wees niet met een verdeeld hart gericht op nog iets anders. Want God is in alles:
in het werken met aandacht én ook in het leren met aandacht. Kies dus voor datgene wat voor jou nu het beste deel is,
en doe dat dan vol overgave en met een onverdeeld hart.
Dat lijkt Jezus ons via Martha te vertellen wanneer Hij zegt: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
maar slechts één ding is nodig.
Maria heeft het voor haar beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.’ Zoals gezegd gaat het niet zozeer over een waar gebeurd verhaal.
De beide zussen staan in deze gelijkenis  voor twee onmisbare en elkaar aanvullende kanten  die er zijn in iedere gelovige mens: In een gelovig mens is er enerzijds een verlangend uitstaan
naar ´een ik weet niet wat´ dat wij God noemen,
die zich als een bewarende Bron van leven laat gevoelen;
anderzijds is er in een gelovig mens een verlangen
om zelf levengevend om te gaan met alles en iedereen. Deze twee religieuze kanten in de mens
worden door Jezus hier niet van elkaar gescheiden,
noch tegen elkaar uitgespeeld.
Beide kanten moeten in zijn ogen ontwikkeld worden
in het concrete leven van ieder gelovig mens.
En wel door enerzijds elke dag aandacht te hebben
voor het levengevende handelen t.o.v. elkaar,
en daarover in gesprek te gaan met jezelf en met een ander. Maar anderzijds óók door contact te zoeken
met die bewarende Bron van leven
van waaruit jouw en alle leven ontspringt. Dat is de betekenisvolle boodschap van deze gelijkenis.
Maar er is meer te horen in dit verhaal.
Want letterlijk gezien is de raad van Jezus niet: slechts één ding is nodig. Hij zegt letterlijk: slechts één is nodig in ons handelen én in ons bidden zullen wij gericht zijn op de Ene.
Dat is de raad die Jezus aan ieder van ons geeft.
Daarmee spiegelt Hij ons het feit,
dat wij in ons handelen en in ons bidden
vaak niet gericht zijn op God omwille God alleen. ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
maar slechts één ding is nodig. Het gaat er bij Jezus niet om dat je iets wilt en vraagt van God,
maar dat je in groeiende mate naar Hij die liefde is, verlangt.
Om dit duidelijk te maken gebruikte Meester Eckhart
ooit de volgende prachtige gelijkenis: Veel mensen kijken God aan met de ogen  waarmee ze een koe aankijken,  en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden.  Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut.
Zo doen ook al die mensen die van God houden
om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost;
die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelang. Jezus veroordeelt in zijn gelijkenis Martha en Maria niet.
Integendeel, met hen bemoedigd Hij ons
om nog meer te groeien in liefde,
tot God en tot onze naasten te groeien.
Dat is de diepere bedoeling van deze gelijken

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Meer informatie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *