Er geschiedt een mens,

gezonden van God uit,

Johannes is zijn naam.

 

Aan deze openingszin alleen al,

zouden we genoeg overweging hebben

voor vandaag:

 

Er geschiedt een mens,

gezonden van God uit,

Johannes is zijn naam.

 

Een mens geschiedt vanuit God –

dat is wat de blijde boodschap

ons vandaag voorhoudt.

 

Er geschiedt een mens,

gezonden van God uit,

Johannes is zijn naam.

 

Een mens is een gezondene die vanuit God geschiedt,

en zijn naam is Johannes, wat betekent:

God is gunnende goedheid.

 

Tenminste, als die mens zijn Naam waarmaakt,

en als een gezondene van God uit geschiedt,

d.w.z. God in woord en daad

tot gestalte laat komen in zijn leven.

 

Er geschiedt een mens,

gezonden van God uit,

Johannes is zijn naam.

 

Een mens, Johannes, maar ook u en ik,

zijn een durend geschieden van God uit,

door Hem uitgezonden om zijn gunnende goedheid

met elkaar en al wat is, te delen.

 

Ieder van ons is een geschieden van God uit.

Ik wil u vragen om even door u heen te laten gaan,

dat u een geschieden van God bent,

 

daar even een moment bij stil te staan

en bij uzelf te overwegen en te smaken:

ik ben een geschieden van God.

 

stilte

Hoe voelt dat voor u:

Ik ben een geschieden van God.

 

Ik ben niet alleen ooit uit God voortgekomen,

maar ik ben een voortdurende voortkomst uit God.

Of, met de woorden van Paulus:

‘Ik leef, nee niet ik leef, maar Christus leeft in mij.’

 

Ik ben een geschieden van God uit,

maar ik ervaar dat niet zo,

ik ervaar dat ikzélf leef, en wel

als een geschieden van mijzelf uit.

 

Maar: wij zijn een geschieden van God, zegt Johannes.

En wel om elke dag een geschieden van God te wórden.

Om elke dag weer zijn Naam waar te maken:

God is gunnende goedheid.

 

Daarom is wat Paulus ook zegt, zo goed geformuleerd:

‘Ik leef – nee niet ik leef,

Christus leeft in mij.’

 

Christus leeft in mij en in ieder van ons,

het ware licht, God woord, God zelf

Ik leef opdat Hij in mij tot gestalte zal komen,

Christus, de gestalte van God.

 

Daarom vervolgt het evangelie van vandaag ook met:

 

Deze mens komt tot getuigenis:

om te getuigen van het licht,

Niet hijzelf is het licht,

nee, – om te getuigen van het licht:

 

het waarachtige licht

dat iedere mens verlicht,

die in de wereld komt.

 

Het waarachtige licht dat Gods woord is,

Christus de Gezalfde, God zelf,

verlicht iedere mens die in de wereld komt.

 

En de mens die met zijn leven getuigt van dat licht

van Gods licht dat in hem leeft en werkt,

zal worden wat hij van zijn geboorte af al is:

 

 

een geschieden van God uit,

zijn gezondene worden op aarde

om te getuigen van zijn blijde boodschap.

 

Als wij die blijde boodschap toelaten aan onszelf,

dat niet wijzelf leven – los van God,

maar dat God ieder van ons geschiedt,

elke dag, een leven lang,

 

dan kunnen wij ook gaan zien dat elke mens

een geschieden is van God uit,

om te getuigen op aarde van zijn licht.

 

Elke mens is een gezondene van God uit,

ook als hij dit niet weet,

zelfs als hij dit ontkent of bestrijdt …

 

Jezus zag het in degenen die Hem kruisigden:

Vader, vergeef hen, zij weten niet wat zij doen.

Ook Titus Brandsma zag in de beulen van Dachau

nog mensen die geschiedden van God uit;

onwetenden die hij tot het licht probeerde te brengen,

dat ware licht dat ook ieder van hen in zich droeg.

 

Maar niet alleen ieder van ons en alle mensen,

ook de schepping met al wat daarin is,

is een durend geschieden van God,

en getuigt van Gods werkzame aanwezigheid.

 

Enkel de mens is in staat dit te zien en te geloven.

Om dat geloof ook in ons te wekken zei Augustinus

in een van zijn kerstpreken:

 

God is mens geworden

zodat de mens God kon worden.

Die geboorte van God gebeurt aldoor,

Maar, wat als zij niet in mij gebeurt,

wat helpt me dat dan?

Dát zij in mij gebeurt,

daar hangt alles van af.

 

Dat ook wij met ons leven gaan getuigen

van het ware licht dat woont in ons,

dan zal deze Advent werkelijk overgaan

in het feest van Kerstmis.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Meer informatie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *