Woord van Welkom

Goede morgen beste mensen, van harte welkom vanmorgen in onze viering. Van ouds is het vandaag zondag “Laetare”, “zondag verblijd u”.  Dat willen we doen met halfvasten. We willen ons voeden met de woorden uit ons heilige boek, en mogen ons voeden aan de gaven van het altaar. Wij zijn mensen van het kruis, want dat is het embleem van Jezus.  En dat teken spreekt ons van redding.

 

Overweging

 

We kennen allemaal het embleem van de esculaap, achter op de auto van de dokter: een staf met een slang daaromheen gekronkeld. Het teken van de  Griekse halfgod Aesclepius. Waarschijnlijk is het verhaal in het boek Numeri veel ouder. U kent dat verhaal dat de Israëlieten – nog steeds op tocht door de woestijn-, moe waren van het trekken en de ontberingen en morden tegen Mozes en tegen God en dat God vurige slangen zond die de mensen beten en verwondden. Toen Mozes daarop tot God bad kreeg hij de opdracht om zelf een slang van koper te maken, die rond zijn staf te winden en ieder die naar die koperen slang opkeek, werd gered van de slangen.

Jezus gebruikt volgens het evangelie van Johannes dit beeld voor zichzelf en doelt dan op zijn  eigen kruisdood. Bij Johannes is de kruisdood van Jezus het ultieme gebaar van Gods redding en verlossing. In Jezus’ dood en verrijzenis vooral komt Gods bedoeling met de mens het scherpst naar voren. God redt de mens.  Het afschuwelijkste dat mensen overkomt of dat mensen elkaar aandoen zal niet regeren. De dood heeft niet het laatste woord. God redt door alles heen!

“Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” Dat is de kern van het evangelie van Johannes.  God heeft de mens lief  door alles heen en ondanks alles.

Maar het kruis staat toch vooral voor het lijden. En het kruis staat ook heel duidelijk in het leven van iedere mens. Geen huisje zonder kruisje zeggen wij. Wij mensen zijn  vooral bezig en geraakt door al het negatieve zodat we ons afvragen: moest dit gebeuren, waarom moet dit mij gebeuren , hoe is het mogelijk  dat mensen elkaar deze dingen aandoen. Allemaal vragen die meestal geen antwoord krijgen.  Geluk is heel gewoon! Daar zeggen we wel ‘Dank je wel’ voor, zeker en daar zijn we blij mee. Maar het is toch vooral het kruis, het lijden dat ons bezig houdt en vaak intens raakt: de pijn, het verdriet, het lijden, de vernieling, de dood. We weten daar meestal geen raad mee. Vooral als het ons persoonlijk raakt. Het kan ons ontzettend verlammen en letterlijk terneer slaan.

Maar het is voor ons ook altijd de motor om tot actie te komen.  We hebben een heel zorgstelsel opgebouwd; ook al staat dat momenteel onder spanning. We hebben een geweldig groot stelsel van gezondheidszorg opgebouwd, ook al zitten daar tekorten in. Wereldwijd zijn er grote hulpacties bij rampen en om te helpen bij ontwikkeling.

En ikzelf geloof dat deze positieve reactie op het lijden, vooral een christelijk antwoord is op het vele lijden dat er is. Het kruis van Jezus: het is het embleem van het lijden  dat er is. En het is  ons embleem, ómdat precies door dat kruis van Jezus wij ons geroepen weten om ons te weer te stellen  tegen alle vormen van lijden.  Wij christenen worden door ons geloof in Jezus altijd uitgedaagd om heel positieve mensen zijn. Niet alleen omdat we zoveel hebben om dankbaar voor te zijn, omdat er zoveel goede dingen en goede mensen zijn in ons leven, maar zeker ook door de boodschap van ons geloof: dat God zoveel van ons houdt dat wij niet verloren lopen, dat heil en redding onze eindbestemming zijn. En dat het onze opdracht is daarvan te getuigen in woord en daad; om teken te zijn van redding van de mens, van iedere mens. “Want zozeer heeft God de wereld lief”.

 

 

 

 

 

Gerard Oude Hengel

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *