Opening

Van harte welkom in deze viering.
In het bijzonder de leden van het Neva ensemble.
Zij zullen de gezangen zingen van oosters orthodoxe kerk van Rusland,.

Vandaag 15 januari begint de week van de eenheid onder de christenen  die duren zal tot 22 januari. Vandaag zijn wij als rooms katholieke parochie verbonden met een van de Oosters Orthodoxe kerken. Met hen delen wij de liefde voor mooie liturgie en de viering van de sacramenten. Volgende week zijn wij als rooms katholieken te gast bij de Paaskerk, een kerk van de Reformatie.
Met hen delen wij de liefde voor de Schrift en de betrokkenheid op de samenleving van stad en land. Dat de zichtbare eenheid van de kerken niet tot stand komt is toch een gevolg van menselijke zwakheden en tekorten van ons als christenen zelf. Willen we na een ogenblik stilte biddend zingen om Gods ontferming.

Overweging

Als de priester bij de uitnodiging tot de Communie het gebroken brood en de kelk op heft en toont met de woorden: “Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld weg neemt”, dan zijn veel mensen bezig met hun neus te snuiten, te kijken hoe ze straks zullen lopen, hun jas vast open of dicht te knopen. Het is een ritueel gebaar waar weinig aandacht aan wordt gegeven. Maar toch…. De priester spreekt de woorden van Johannes de Doper na.
Als Jezus naar Johannes toekomt in de menigte van vele mensen die dagelijks komen om naar hem te luisteren, dan roept Johannes: “Zie daar, het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt”. Hij zegt dat ook tegen de priesters en Schriftgeleerden die uit Jeruzalem naar de woestijn toe waren gekomen om te vragen: Johannes, wie ben je nu eigenlijk?
Johannes wijst van zichzelf af en wijst naar Jezus toe: Zie! Kijk hier is iemand nieuw. Bij Hem moet je zijn. Hij is het waar mijn boodschap over gaat. Omwille van Hem roep ik jullie op tot een ander leven: “Zie, hier is het lam van God dat de zonden van de wereld weg neemt”.
Als joodse toehoorders de woorden Lam Gods hoorden, dan voelden zij beter aan dan wij wie of wat er bedoeld werd.
Bij het joodse bevrijdingsfeest – het Pesach of paasfeest – aten ze een lam ter gedachtenis aan de nacht van de bevrijding. De nacht dat ze na een haastige maaltijd in het donker als vluchtelingen weg trokken door de woestijn naar de Rode Zee.
Aan de overkant van de Rode Zee lag de vrijheid in de harde woestijn.
Als Jezus Lam Gods genoemd wordt, dan komt Hij ter bevrijding. Bevrijding van leed, kwaad, schuld, tekort. Samengevat : hij komt om ons te bevrijden van de last van de zonden der wereld!
De joodse toehoorders hoorden ook een echo uit de profeet Jesaja. Daar wordt gezegd: de dienaar van de Heer wordt als een lam naar de slachtbank geleid. Toch zullen vele mensen hem volgen en met hem mee gaan doen. Hij is het lam dat de pijnen en het leed van mensen mee de dood in neemt om het daar te vernietigen. Uit de doden opgestaan, geeft hij ieder die in Hem gelooft nieuw leven. Het lam wordt een herder die nieuwe wegen ten leven wijst.
Door deze oude verhalen op te roepen laat Johannes zien wie Jezus is: Zie, het lam Gods. Hij wil onze bevrijder zijn door al het kwaad in de dood te vernietigen.
Daarvoor sterft Hij aan het kruis – gebroken Brood; daarvoor geeft Hij zijn leven – de beker van het Verbond.
Dat schuldloos lam, deze mens Jezus die enkel goedheid is, draagt de zonden van de wereld weg. De zonden van de wereld vallen niet samen met mijn fouten en tekorten. Het is veel grootser. De zonde van de wereld is dat wij een chaos van de wereld maken, een ongeordende bende. En we weten niet hoe die chaos te herstellen!
De grootmachten in de wereld willen hun invloed in het Midden-Oosten versterken. Daarom komt er geen eind aan het lijden van de bevolking van Syrie. Nederland kende vijf jaar oorlog. In Syrie vechten ze al zeven jaar.
Dat klimaatveranderingen geen fabeltje zijn zie je aan de overstromingen in droge gebieden en aan de droogteperiode die veel te lang duurt omdat het regenseizoen niet aanbreekt. De natuur is niet van slag; de natuur is gewond door menselijk falen.
We weten geen raad met de grote groepen mensen op de vlucht. We noemen het een succes als we ze tegen betaling in Turkije kunnen houden. Dit succes is echter geen oplossing. Nu ze niet meer verdrinken laten wij ze in de kou staan en creperen.

Weten we nu echt niet hoe we die chaos moeten herstellen? Weten we nu echt niet wat paus Franciscus schrijft over de samenhang van milieuvervuiling , klimaatverandering en armoede en honger die mensen op de vlucht drijft? Weten we echt geen weg te vinden naar vrede, vrijheid en veiligheid voor iedereen?

Johannes de Doper zegt en iedere Eucharistieviering zeggen we het na:
“Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.”
We kunnen de chaos te boven komen wanneer we de weg van Jezus gaan.
Het is de weg van de dienstbaarheid aan mensen in nood.
Het is de weg van bevrijding uit egoïsme en het voorop stellen van eigen belang.
Het is de weg gaan van bescheidenheid en gerechtigheid.
Wanneer we werkelijk zoeken naar het algemeen belang boven eigenbelang uit;
wanneer we ons inleven in het lot van noodlijdenden en met hun naar uitkomst zoeken; wanneer we luisteren naar de stem van God en machtsbeluste leiders tegen spreken; dan kan er een begin van een nieuwe wereld ontstaan.
Weet U : iedere Eucharistieviering wordt gevierd met het oog op die nieuwe wereld.
We wensen elkaar de vrede; we breken het brood en verenigen ons in gebed.
Als wij dan kijken naar het gebroken brood dat we gaan ontvangen, zien we dan ook onze opdracht om het kwaad deze wereld uitdragen? Bidden we om moed opdat ook wij Lam Gods tussen de wolven van de wereld durven zijn.

 

Voorbeden
Pastor
In deze week van gebed voor de eenheid van de christenen
bidden wij om uw steun en kracht in ons christen-zijn.

Lector
Wij bidden voor de orthodoxe kerk in Rusland
en voor de orthodoxe kerken in het Midden-Oosten,
Dat zij de lof van God blijven zingen in de moeilijke omstandigheden van hun land.
Voor de kleine kerken die bedreigd worden in hun voortbestaan.
Voor orthodoxe christenen die op de vlucht zijn naar veilige landen.
Bescherm hen en leid hen door de kracht van uw Geest.
ST I L T E Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons .

Lector
Wij bidden voor de protestantse kerken
die samen met ons in dit land de boodschap van het Evangelie uit dragen.
Dat wij als christenen ons land behoeden voor onverschilligheid en grofheid;
dat wij waarden als naastenliefde, solidariteit en gerechtigheid
hoog houden in woord en in daad.
ST I L T E Laat ons bidden.

Lector
Wij bidden voor onze parochie, ons bisdom en de wereldkerk.
Dat wij weerbare christenen zijn die de menselijke waardigheid hoog houden
door onze dienstbaarheid aan kwetsbare mensen.
Dat wij door onze wereldwijde verbondenheid mensen van andere culturen waarderen en respecteren.
Doe ons verlangen naar één kerk die het evangelie wereldwijd uitdraagt.
ST I L T E Laat ons bidden.
Pastor
Goede God doe ons verlangen naar de éne kerk
om in uw wereld instrument van vrede en welzijn te zijn.
Help de gelovigen van alle kerken elkaar te vinden
als tochtgenoten op de weg naar het komende Koninkrijk. Amen.

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *