Woord van welkom

Goede morgen beste mensen, van harte welkom. Wij komen hier altijd samen om iets van God te ervaren en te beleven. Hij roept ons altijd bijeen. Vanmorgen horen we dat het rijk van God is als een mosterdzaadje. Klein, bijna onzichtbaar maar uitgegroeid geeft het beschutting aan velen.

Maken we het een ogenblik stil om open te kunnen staan voor Gods woord.

 

 

Overweging.

Ik las afgelopen week dat de Monsanto, een van de grootste Amerikaanse voedings giganten, op het punt staat om in Europa 30 licenties te verwerven op zaden. Zaden van allerlei gewassen: graan tomaten erwten  etc.  In hun laboratoria hebben ze bij die zaden aan het DNA gesleuteld en willen zo alleen eigenaar worden van die zg. veredelde zaden. Iemand die iets uitvindt wordt eigenaar van die vinding en kan die naar goeddunken gebruiken en te gelde maken.  Zelfs voeding en onze veestapel. Onze huidige wereld! Wij zijn er aan gewend dat alles de mens toebehoort en dat hij er mee kan doen en laten wat hij wil  – binnen de regels, die we daarvoor zelf hebben opgesteld. En binnen onze kapitalistische wereld geldt dan het recht van de sterkste. Monsanto – en zijn aandeelhouders natuurlijk – heeft het meeste geld en zal via zijn patenten nog veel rijker worden, maar vooral de hele wereld in zijn greep willen krijgen. En – dat moeten we ons steeds realiseren – die wereld van Monsanto is ònze wereld; onze pensioengelden  zijn ook belegd in de Monsanto’s van deze wereld.

Hoe anders het beeld dat Jezus in het evangelie  schetst: een boer heeft zijn grond bewerkt en zaait zijn graan en gaat naar huis. Slapen staat er! Hij wàcht!  Hij wacht tot het opkomt, groeit en tot wasdom komt. En dan pas is híj weer aan bod: hij maait en oogst. Dat is de houding binnen het rijk van God.  Of nog sterker: kijk naar een mosterd zaadje – voor Jezus was dit het kleinste van de zaden- en zie wat een groeikracht  daarin zit; het kan een grote struik worden. Ook weer een beeld van  het Rijk van God. Waar Jezus ons op wijst is dat in al wat is Gods scheppingskracht aanwezig is en zichtbaar wordt. En dat al die rijke mogelijkheden van de schepping – ook onze eigen inventiviteit en creativiteit  ons gegeven zijn; ons gegeven zijn om deze wereld met en voor elkaar op te bouwen en dat niemand iets absoluut zijn eigendom kan noemen.

Twee werelden die elkaar lijken uit te sluiten. Die boer in het Palestina van Jezus moest wel wachten en kijken wat er van zijn zaad zou worden. Hij kon niet anders.  Wij in onze technische tijd kunnen wel en weten veel meer.  Onze geleerden kunnen aan zaden sleutelen en die bewerken. Met beregeningsinstallaties kunnen wij de oogst sterk verbeteren. Met heel bijzondere resultaten, zeker.

Als ik in de natuur fiets of loop, dan kan ik stil worden door de pracht van de natuur, alles bloeit en groeit in veelvoud en veelkleurigheid. Als ik in het groentewinkeltje van Vogels hier aan de Industrielaan sta, kan ik me verbazen over de grote verscheidenheid van vruchten en gewassen die eetbaar zijn. Allemaal anders van kleur van grote , van vorm. Maar allemaal gewoon verpakt water. Met een ander geurtje, met een ander kleurtje, maar allemaal gewoon water!

Die wereld van Monsanto en onze techniek, én die wereld van geur en kleur die bijten elkaar niet, of beter die hoeven elkaar helemaal niet te bijten.  Voor veel mensen in onze westerse wereld sluiten die twee elkaar uit; is de wereld van techniek en wetenschap zelfs het bewijs dat de wereld van God niet bestaat. Maar dat is uiterst kortzichtig. Ook Monsanto kan het leven niet maken, kan niet de groeikracht in al het leven maken. Ze kan die iets vervormen, iets verschuiven, maar in wezen is het leven een gegévenheid ons in handen gegeven. Het leven is van God, zeggen wij en daarom -om te danken en bewust te worden- komen wij hier wekelijk bijeen. Bewust  dat het leven hoe wij er ook aan kunnen sleutelen en schuiven ons gegeven is, dat we ons het leven niet kunnen toe-eigenen, maar dat al onze verworvenheden  er zijn ten dienste van de hele wereld.

Vrijdag avond eergisteren kregen wij in de gebedsviering van 19.00uur  allemaal een  hoopje aarde met –zo werd ons verzekerd- een mosterd zaadje.  Kijk ik heb het in dit potje gedaan.  Ben benieuwd wat daar uitkomt.

 

 

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *