Het thema van deze viering is ook het thema van de vastenactie.

“De nieuweling in ons midden”.

De vraag die er onder schuilt, luidt: hoe zullen we de nieuweling ontvangen?

Er zijn twee houdingen die spontaan opkomen:

Wat voor mens zal het zijn en wat mogen we van hem verwachten? Of:

Wat moet deze mens hier en hoe krijgen we hem zou gauw mogelijk de deur uit?

Dat zijn spontane houdingen die zomaar ineens in je op kunnen komen. Daar kun je niets aan doen.

Maar als je even gaat nà denken dan wordt de vraag wat anders.

Dan wordt de vraag: hoe behoor ik als mèns met nieuwelingen om te gaan?

En als ik als mens dan ook een christenmens wil zijn:

hoe kan ik al christen met nieuwelingen in ons midden omgaan?

Wij zijn niet alleen burgers met een vrije meningsuiting die van alles kunnen roepen en zeggen.

Als christenen worden we gevraagd onze vrije meningsuiting te gebruiken met het oog op de bevordering van menselijkheid. Wat een christen vindt, moet altijd in het teken staan van meer mens- wording.

Als de nieuweling een nieuwe pastor is, dan zijn dit soort vragen niet zo moeilijk.
Ik heb in de afgelopen periode veel mensen ontmoet die mij willen helpen om mij in Oss thuis te doen voelen.

U en ik – wij hebben verwachtingen van elkaar. Soms valt het mee. Soms valt het tegen. De grondhouding is in ieder geval aan beide kanten positief.

Maar als de nieuwelingen vluchtelingen zijn? Als die vluchtelingen met 300 tegelijk in ons midden komen wonen, wat dan? Spontaan komt de vraag op: wat moeten wij met die mensen hier? De realiteit is dat ze komen en dat we ze niet kunnen weg denken. Op een of andere manier moeten we met deze mensen omgaan.

Het evangelieverhaal van vandaag kan ons hierbij helpen. Misschien vind u het een beetje gek, maar toch is het zo. Een overspelige vrouw – waar is trouwens de man als ze op heterdaad betrapt zijn? – een overspelige vrouw is geen vluchteling. Maar beiden zijn kwetsbare mensen en beiden worden beoordeeld door mensen met vooroordelen. Die vrouw moet wel een slechte en op seks beluste vrouw zijn als ze vreemd gaat. Maar is dat zo?

Ook vluchtelingen lijden onder vooroordelen: het zijn economische vluchtelingen; ze kunnen beter in de regio blijven; ze passen niet in onze waarden en normen. Maar is dat zo?

Beiden worden misbruikt. De Schriftgeleerde misbruiken de vrouw omdat zij met Jezus over de joodse wet willen discussiëren. De vrouw interesseert hen eigenlijk niet. De heren theologen beseffen niet hoe vernederend het is als aangeklaagde vrouw in de kring te staan.

De vluchtelingen worden misbruikt door mensensmokkelaars die hun geld afpakken, hen verkeerde voorlichtring geven en hen in de steek laten. Wij beseffen niet wat het betekent te moeten vluchten uit een brandende stad waar al weken lang geen eten meer is en waar de kinderen en oude mensen op straat sterven. Je moet het verhaal hóren hoe verschrikkelijk het in Syrie en Irak is. Het is zó verschrikkelijk dat mensen hun leven wagen op een wankel bootje. Maar om het verhaal te horen moet je hen ontmoeten en beluisteren. Om te weten wat vluchten is moet je vluchtverhalen durven aanhoren. Luisteren is heel wat anders dan vooroordelen uiten.

Er komen over enige tijd driehonderd mensen in ons midden wonen. Gaan we in een grote kring om hen heen staan en roepen we dan: ‘wij hebben ook problemen met inkomens, met huizen, met voorzieningen. Blijf van onze centen af. Ga terug naar je eigen land.”? Die mensen vluchten uit een brandend huis, maken een gevaarlijke tocht, willen hier op adem komen en veiligheid ervaren en wij zeggen: wij hebben het ook weleens moeilijk. Geen plek voor jullie hier. Hoe logisch is het om onze problemen te verbinden met hun nood?

In onze kring staat een bijzondere figuur. Hij roept niet, wordt niet boos, zegt niets. Hij tekent poppetjes in het zand. Ineens ontdekken we: Jezus staat te midden van ons. Wat zou Hij zeggen?

Jezus houdt geen strafrede tegen de Schriftgeleerden omdat ze op zo’n schandalige manier met hem willen discussiëren over de rug van die vrouw. Hij houdt ook geen pleitrede voor de vrouw. Hij zoekt geen verzachtende omstandigheden. Hij begint ook niet over de man als medeschuldige. Hij verwijt ook onze spontane gedachten  niet|: “wat doen die nieuwelingen hier? Laten ze terug gaan naar eigen land.”  Jezus verwijt niemand iets.

Maar als de omstanders aandringen, zegt hij:” kijk eens naar je eigen situatie? Ben jij zonder zonde? Zou jij graag op je kwetsbaarheid gepakt worden?”

Hij zegt ons: ”kijk eens op een andere manier naar mensen. Zie ze niet als naamloze massa, maar als mensen die een eigen verhaal hebben.  Luister naar dat verhaal. Dan oordeel je anders. Dan word je geraakt en tot hulp bereid.  Net als jij leeft ieder van barmhartigheid en vergeving. Net als jij wil iedereen als mens gezien worden en niet als een moeilijk probleem. Net als jij heeft iedereen recht op leven en op een nieuwe kans”.

Wat de 300 vluchtelingen nodig hebben is niet een klap in het gezicht die hen terugdrijft naar Syrië of Irak.

Wat ze nodig hebben is een toekomstperspectief. De profeet Jesaja belooft aan het volk dat uit ballingschap terugkeert een weg van hoop en bevrijding. De droge woestijn wordt vruchtbaar land, de steppe zal bloeien, de wateren worden getemd en geleid, de mensen kunnen in veiligheid een toekomst tegemoet wandelen van vrede en veiligheid. “Zie ik ga iets nieuws beginnen”, zegt God. “het is al begonnen, merk je het niet”.

Als er driehonderd mensen  komen dan  begint  er iets nieuws in de samenleving.  Dat kan best wel eens  moeilijk zijn, maar waarom zouden we niet als Osse gemeenschap samen met hen een goede weg op gaan?

Kunnen die driehonderd  ons dan ervaren als medemensen?  Mensen die niet bevooroordeeld òm hen heen staan. Maar als mensen die nààst hen staan – als medemens. Vergeet niet dat de naaste een mens is zoals jij zelf bent. Wij zijn allemaal kwetsbare mensen die leven van barmhartigheid.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *