Woord van welkom.

Goede avond beste mensen. Van harte welkom in deze viering die wat bijzonder is omdat zoals u ziet de kerk al is klaar gezet voor morgenvroeg als 29 kinderen de Eerst heilige Communie doen. De kerk is dan helemaal bezet met de families en dus vanavond maar een bijzondere viering.

En we horen de eerste verschijning van Jezus na zijn kruisdood. En daarbinnen de figuur van Tomas, een welbekende. Door de eeuwen heen gegaan als de ongelovige Tomas. We kunnen nog best veel van hem leren.

Overweging

Die Tomas, hè: Eerst zien en dan geloven. Zo is dat. We kennen hem ten voeten uit. Typisch een man van deze onze tijd.  Want zo is onze tijd: rationeel, sceptisch, klare cijfers moeten wij zien, duidelijke foto’s om te herkennen. Zwevende verhalen daar hebben we niets aan.

Tomas zegt: ik heb gezien dat ze hem gekruisigd hebben. Als ik niet de wondtekenen zie  en kan aanraken; als ik mijn hand niet kan leggen in zijn zijde, geloof ik er niets van. De Gekruisigde zien, dat is niet zo  onvoorstelbaar, maar de Verrezene zien?? Dat is kennelijk anders, dat is niet zo direct. Dat blijkt uit alle verschijningsverhalen. Maria Magdalena denkt dat ze de tuinman spreekt.  Als de leerlingen later van armoe maar weer gaan vissen en Jezus aan de oever staat, herkennen ze hem eerst niet.  Materiële dingen zien wij gemakkelijk, immateriële dingen kennelijk niet.  Dan komt het aan op geloof!!!  Zalig zij die niet zien en toch geloven, laat Johannes Jezus zeggen.

Geloven doe je die mensen die je vertrouwen kunt.  Dat is wezenlijk. Een klein kind zal van alles geloven als zijn ouders dit zeggen, want die zijn te vertrouwen; dat heeft het ondervonden. Ook wij geloven de ander, als we die kennen als betrouwbaar, als iemand die te vertrouwen is. En daar draait het dan om. Maar zonder geloof is leven onmogelijk. Niet alleen voor het kind,  voor iedere mens! Want allen zijn wij afhankelijk van elkaar. We kunnen geen stap naar buiten zetten als er niet op vertrouwen dat anderen zich aan de verkeersregels houden. Daar moet je geloof in hebben!  We kunnen geen boterham eten als we er niet op vertrouwen dat de bakker zijn werk goed gedaan heeft en gezond brood verkoopt.  Alles wat wij hebben, we hebben het via anderen en door andermans arbeid. En in heel dat verkeer is geloof  zeer essentieel. De bankencrisis van de laatste jaren  laat zien hoe desastreus het is als het fundamenteel vertrouwen in ons handelssysteem geschokt wordt en banken onbetrouwbaar blijken. Dingen die we niet zien, mensen die we niet zien, daar moeten we geloof  in kunnen hebben, anders kunnen wij niet leven.!  Daarom is het schenden van vertrouwen zo erg. Daarom is het zo indringend als je vertrouwen beschaamd wordt.

De verrijzenisverhalen beschrijven op beeldende wijze wat onzichtbaar is. De eerste christenen waren net als wij mensen die het van het gehoor moesten hebben, van wat hen verteld werd. En de boodschap was dat Jezus nog aanwezig is in zijn Geest die Hij ons naliet en die nog onze drijfveer mag en moet zijn: Vrede en vergeving. De erfenis van die gekruisigde is zijn Geest met een hoofdletter: de Geest van de Vader van Jezus. Die bewerkt Vrede en de weg daarheen is vergeving.   Dat is wat Tomas leren moest: geloof in de verrezen Heer, in die gekruisigde die verrees.  Die Tomas toch.

 

Leren zien wat nog niet is

De steen is weg.
Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

 

Want Hij die dood was, leeft.
Hoop kan niet meer ontvreemd.
Er zal een morgen zijn,
van lachen en van troosten.

Wij horen op te staan.
Kom, geef een hand,
jij die ontmoedigd bent,
jij met je hoofd gebogen.

Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat Hij ons gaf
brandt in ons hart.

Wij leren zien wat nog niet is
met onze diepste ogen.

Er is een weg gebaand
voor iedereen
omzoomd met
bloesemende bomen.

*

Van de Vlaamse schrijfster en dichteres Kris Gelaude, actief in de Leuvense dominicaanse gemeenschap ‘De Filosofenfontein‘ en TGL-auteur. Ontleend aan de suggesties voor de zondagsvieringen van de Vlaamse dominicaanse werkgroep van Schilde, Bergen.

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *