Woord van Welkom

Goede morgen beste mensen, van harte welkom vanmorgen in onze viering.  Eigenlijk zou pastor Leon hier vanmorgen staan, maar hij is –zoals zovelen in deze tijd – geveld door de griep. Jammer, want Leon heeft zijn eigen kleur en het is een van de rijkdommen van onze parochie dat we meerdere inkleuringen van ons gezamenlijke geloof mogen horen.

In de Vastentijd horen we de grote verhalen uit onze geloofstraditie; vandaag het verhaal van de verheerlijking van Jezus, met weer die woorden: Jij bent  mijn zoon, mijn welbeminde, luistert naar Hem. Dat willen we doen. We luisteren naar Hem in zijn woord en ook in het delen van het brood geven wij gehoor aan zijn uitnodiging.

Maken we het een ogenblik stil.

 

Overweging.

Marcus schetst de plek van Jezus binnen het heilsplan van God. Hij doet dat in de vorm van een visioen voor zijn lezers; lezers van toen op de eerste plaats maar ook nu nog voor ons. Marcus schreef zijn evangelie rondom het jaar 70 toen er een grootse opstand was  in Palestina die zou eindigen met de verwoesting van de tempel en de verstrooiing van de joodse bevolking.

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes de berg op. En daar ontvouwt zich dat visioen: Jezus in stralend wit  licht en de twee groten van de joodse geloofsgeschiedenis Mozes en Elia met Hem in gesprek.  Mozes de grote  leider die het volk had weggeleid uit de slavernij van Egypte, Mozes die het volk zijn 10 geboden had gegeven, gegrift op stenen tafelen, rechtstreeks ontvangen van God. En Elia die het volk had bewaard voor het geloof in de God van Israël, in een titanengevecht met de aanhangers van de vruchtbaarheidsgoden Baal en Astjarte. Beide hadden hun grote Godservaringen op de berg. Het is steeds op de berg dat God zich openbaart. Hier op de berg treffen we ze in samenspraak met Jezus, heel harmonisch, de grote Godsgetuigen bijeen.

En uit de wolk spreekt dan Gods stem: deze is mijn zoon, mijn welbeminde, luistert naar Hem!

Jezus staat naast Mozes en Elia, niet er tegenover of er tegen in. Integendeel, dit visioen zet Jezus in de  lijn van de grote mannen van God. Jezus staat helemaal in de traditie waarvan Mozes en Elia de kampioenen zijn. Dat is wat Marcus hier laat zien.

De latere geschiedenis heeft  dit beeld wel doen kantelen en  zijn er geweldige joden-vervolgingen geweest in de geschiedenis van het christendom.

De liturgie zet hier nog een ander verhaal naast, van Isaac die op uitdrukkelijk bevel van God niet wordt gedood. In Abrahams tijd was het een ultieme daad van geloof om je eigen kind aan de goden te offeren om in zeer benarde tijden de hulp  van de goden af te smeken.  In dit zeer oude verhaal wordt verteld van Abraham, de trouwe gelovig en Vader van het gelovige Israël, dat ook hij zich geroepen voelt om zijn zoon, zijn enige, te offeren – op de berg  natuurlijk. En als hij dan zijn mes ter hand neemt, wordt hem dat verhinderd door de engel, dus direct door God zelf. En de boodschap is duidelijk: “Ik wil geen kinderoffers, ik wil geen mensenoffers.” Vanaf dan zullen voortaan dieren geofferd worden.

Twee bijzondere verhalen. Als je de berichten over IS hoort, denk je:  Hoe is het mogelijk? Waartoe kan geloof in God mensen brengen?

Elk fanatisme gaat over de grenzen van menselijkheid heen. De afgelopen eeuw is de mensheid daar heel afschuwelijk getuige van geweest. En nog ook wij  in onze dagen. De beeldenstorm van 1566, we zien het zo weer gebeuren.

Geloof is een heel kostbaar weten. Leven met God en leven naar Gods hart is een groot goed voor de  mens; maar het maakt dus veel uit welk beeld je van God hebt. Het beeld van onze lange geloofstraditie is die van een God die geen mensenoffers wil. Het beeld van een God die in zijn tien geboden wijze levenslessen meegeeft en uitdaagt tot het goede. Abraham, Mozes, Elia  ook voor ons standbeelden van groot geloof.

Maar ons beeld wordt helemaal gekleurd door de persoon van Jezus. In Hem heeft God zich  uitgesproken en getoond in onze wereld. Jij bent mijn zoon, mijn welbeminde! Luistert naar Hem!

 

 

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *