Woord van welkom

Goedemorgen beste mensen, Fijn om het nieuwe jaar hier met zovelen te beginnen. Gisterenavond hebben we teruggekeken naar 2014. Maar vooruitkijken naar 2015?   Dat  is moeilijker, want wat zal dat nieuwe jaar ons brengen? We willen Gods zegen vragen; Hem bidden ons nabij te zijn.  De liturgie draagt ons heel vaak grote voorgangers aan, zo ook vandaag. Ze wijst ons op Jezus, maar vooral op zijn moeder Maria.

 


Overweging

Vandaag is het octaaf van Kerstmis, een week na de geboorte van Jezus in Bethlehem. En Jezus wordt besneden, na 7 dagen, op de 8ste dag moest dat.  Jezus was op en top jood wil Lucas ons met dit korte zinnetje laten weten. Maar vooral duidt hij de persoon van Jezus door Hem uitdrukkelijk zijn naam te geven: Jezus: God redt.  In Jezus wordt de redding van de mens zichtbaar, wordt duidelijk dat God de mens redt uit het niets of uit zomaar leven of uit de alleen maar dood, die afgrond. God redt de mens, door alles heen. Jezus is een zegen voor de mensheid. En in de liturgie  staat de Moeder van Jezus centraal. En zij krijgt  haar  eretitel  “Moeder Gods”.  Dat is al een heel oude titel voor Maria.  In de eerste eeuwen, in die beginnende kerk werd het grote theologische gevecht uitgestreden wie nu Jezus was, hoe moet je Hem zien: God of mens  en de eindconclusie in de concilie van Nicea en Constantinopel  was:  beide,  Jezus is God en mens. Toen kreeg Maria al gauw de eretitel “Moeder Gods”, “ Theotokos”.  Hoe kan een mens nu  moeder van God kan zijn? dat is natuurlijk niet mogelijk, maar ja, Jezus was één persoon en had een moeder. U snapt het al: hogere theologie voor scherpslijpers. Waar het om gaat – tóén ook – was dat men het er zeer over eens was dat de moeder van Jezus een heel bijzondere vrouw geweest moet zijn: degene die het dichtst bij Jezus stond en staat. “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen”, zo bidden wij in het Wees Gegroet. En zo is zij altijd heel erg vereerd en heeft zij in de christelijke geloofsbeleving altijd een grote plaats ingenomen. En het bijzondere is dat we van Maria bijna niets weten. De verhalen rond de geboorte van Jezus geven een tekening van haar, maar verder:  we hóren Maria ook nergens spreken; “zij bewaarde al die woorden in haar hart”.

Zij toont ons hoe om te gaan het mysterie van de Zoon van God. Zij bewaarde alles wat ze van Hem hoorde en meemaakte in haar hart. Alles wat van Hem komt, neemt zij ter harte. En daarmee is zij zonder pretentie en zonder een woord de trouwe gelovige, dé trouwe volgeling van Jezus; tot onder het kruis.

Vandaag is het Nieuwjaar; we hoorden van de zegen van Aaron, de broer van Mozes, die als priester was aangesteld. Mozes was de leider en wetgever, Aaron de priester die Gods zegen moest doorgeven naar het volk.

Moge 2015  voor ons -voor ieder van ons- een gezegend jaar worden.

Wat ons te wachten staat, we weten het niet. Net zoals Maria geen idee had, wat haar met dat kind van haar te wachten stond, zo kennen ook wij onze toekomst niet. Wat wij wel  kunnen is: proberen vol verwachting te zijn, proberen open te staan voor wat ons op onze levensweg zal komen. Wij zijn gezegende mensen, want God staat in ons leven. Wat wij altijd  kunnen doen, is: onze zegeningen tellen. Hoe het ons ook vergaat in 2015, ook als we door heel moeilijke momenten heen moeten, tel je zegeningen en bewaar alle goede dingen in je hart..   Een gezegend 2015 wens ik ons allen toe.

Zullen we straks met z’n allen de Geffense plas in?


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *