No feed items found.

Van harte welkom in deze viering. Vanavond gedenken wij alle heilgen.  Dat zijn niet de heiligverklaarden. We houden het oog vandaag juist gericht op alle mensen die wij in ons leven gekend hebben en die voor ons iets van heiligheid hebben uitgestraald. Niet van volmaaktheid, maar van  heelheid. Zij zijn mensen die door hun levenswijze en door hun doen het rijk van God een stukje naderbij hebben gebracht: In hun leven zagen wij een stukje hemel op aarde. Wij allen zijn geroepen tot heiligheid. Hoe serieus nemen wij deze roeping en opdracht?

Overweging 

Het gebeurt niet vaak dat een pauselijk document een leuke en leesbare tekst is. Paus Franciscus is er in geslaagd om een “Aansporing “ te schrijven die gemakkelijk leest en die je af en toe doet glimlachen vanwege de aardige voorbeelden. 

Het document heet “Verheugt uen juicht” en gaat over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld.

De paus begint te zeggen dat hij het niet wil hebben over definities en analyses  van heiligheid.  Zijn thema is de roeping van iedere gelovige.

Nu denk ik niet  – en de paus denkt het ook niet – dat gewone gelovigen  heiligheid als hun ideaal zien.  Als je aan een kind  vraagt: wat wil je worden?, zul je nooit horen: ik wil een heilige worden. Toch zijn we allemaal vanaf ons doopsel tot heiligheid geroepen.

Ook al  laten we dat ideaal liever over aan de toppers in het religieuze leven: religieuzen en priesters of heel bijzonder toegewijde leken, toch zijn we allen als gedoopten geroepen tot heiligheid.

Meer nog: ieder is geroepen op een eigen manier.  God heeft met iedere mens een eigen bedoeling, en iedere mens heeft een eigen weg naar God.  Er zijn zoveel modellen van heiligheid als er mensen zijn.

Een heilige worden is een levensopgave die je alleen maar met kleine stapjes kunt zetten.  Het gaat om jouw houding in het dagelijks leven.

Zoek je daar iets van het Rijk van God; ben je bereid voor een ander klaar te staan ; kun je wat jezelf ontvangen hebt aan materiele en geestelijke rijkdom delen?

In je houding naar medemensen toe: durf je op te komen voor de rechtelozen; durf je iemand die fouten maakt te corrigeren ;  zet je je met toewijding in voor andermans welzijn? Durf je te laten zien dat jij een ander waardenpatroon hebt dan wat we in de wereld en in de samenleving ontmoeten?

Laat je inspireren , zegt de paus , door mensen in je eigen omgeving.

Kijk eens naar ouders die met liefde hun kinderen grootbrengen…

Naar vrouwen en mannen die werken om brood naar huis te brengen …

Naar zieken die geduldig zijn en die proberen enige zin te geven…..

Naar ouderen die glimlachen om jongeren en hen aanmoedigen hun idealen waar te maken.

Heiligheid groeit in gewone gebaren. De paus geeft het voorbeeld van een vrouw. Op de markt komt ze een buurvrouw tegen. Die begint gelijk te roddelen over een andere vrouw. “Laten we ophouden met kwaad spreken over anderen”, zegt ze. Een kleine stap.

Thuis gekomen treft ze haar zoon op de bank aan die met zijn verhaal haar volledige aandacht vraagt. Ze is al moe en moet nog veel doen. Toch gaat ze zitten en luistert met liefde en geduld. Een kleine stap.  Ze gaat naar buiten en komt een arme bedelaar tegen.  Ze blijft staan, begint een gesprek met hem en geeft hem wat geld. Een kleine stap.

In deze drie stapjes komen we een helende, heilzame , heiligende kracht tegen. Door ontmoeting met haar komt er liefde aan het licht, gelovig gezegd: Gods liefde.

Heilig leven  betekent niet:  helemaal zonder fouten zwakheden leven.  Heilig leven is positief gekleurd. Het is in jouw leven iets van Jezus liefde voor mensen tonen.  Wij zijn geroepen het gezicht van Jezus te doen oplichten in het dagelijks leven. Het gaat om eenvoudige daden van ontmoeting en nabijheid.

De Zaligsprekingen, zegt de paus, klinken heel poëtisch.  Maar ze gaan zeer tegen de stroom in van wat de maatschappij ons als het gewone leven voor houdt waarin rijkdom, aanzien en plezier als vanzelfsprekend  de hoogste waarden schijnen te zijn. In het Rijk Gods is er een ander waardenpatroon en daaraan werken is onze roeping.

Rijkdom garandeert niets. Iemands hart kan zo vol zijn van verlangen naar nog meer rijkdom dat er geen plaats is voor liefde voor medemensen, voor aandacht voor de zwakkeren. Rijkdom maakt harteloos. Hoe wordt een maatschappij een werkelijk samen leven?

Treurnis en droefheid horen volgens velen niet thuis in onze wereld. Vertier, genot, amusement maken het leven mooi!  Wie zo denkt kijkt weg van de problemen van ziekte, armoede en verdriet in de gezinnen en bij de alleenstaanden om ons heen.  Zou delen in hun moeilijkheden niet een weg van heiligheid kunnen zijn?  Een bezoek aan een vereenzaamde; een troostbrief bij een overleden; een gift aan een goed doel zijn stapjes op weg naar heiligheid.

Aanzien en macht willen hebben zijn krachtige strevingen in iedere mens.  Als ik de macht heb en ik gerespecteerd word, kan ik allerlei mooie dingen voor de mensen doen.  Het klinkt zo mooi, maar meestal worden eigen belangen of groepsbelangen het eerst gediend. Gezagsdragers in kerk en wereld zijn geroepen om alle mensen te dienen met een voorkeur voor de zwakken,  en zich in te zetten voor het algemeen belang. Heiligheid hangt samen met onkreukbaarheid en besef van dienstbaarheid.

Heilig worden is onze roeping. Maar we staan er niet alleen voor.

Vraagt u zich eens af welke mensen u geïnspireerd hebben of nog inspireren.

In welke mensen  zien we iets  van schoonheid, goedheid en waarachtigheid?

Welke mensen hebben ons op het goede spoor gezet in ons leven?

Misschien hebben ze nooit over geloof, hoop en liefde gesproken,

maar eenvoudigweg wèl laten zien wat  vertrouwen in het leven betekent en

wat dagelijkse toewijding aan anderen inhoudt.

Meestal waren ze er niet op uit, maar zijn ze onbewust en ongewild heilige geworden omdat u in hen iets van goddelijke goedheid zag.

Allerheiligen een talloze menigte in wie wij her en der een bekend gezicht ontwaren –

  •  onze ouders,  een leraar van vroeger, een overleden vriend , een figuur uit ons dorp-

Zij zijn  gewone mensen zoals u en ik zijn.  Zij  zijn Gods beminden en wenken ons de weg van Jezus achterna te gaan opdat ook wij eens bij de heiligen zullen horen.

Zijn wij , gedoopte christenen,  ons bewust van roeping tot heiligheid in het dagelijks leven? Ieder heeft zijn eigen weg naar God toe.  Als wij op weg gaan komt Hij ons tegemoet. 

Van harte welkom in deze vieringen . Vanavond gedenken wij alle heilgen.  Dat zijn niet de heiligverklaarden. We houden het oog vandaag juist gericht op alle mensen die wij in ons leven gekend hebben

en die voor ons iets van heiligheid hebben uitgestraald.

Niet van volmaaktheid, maar van  heelheid.

Zij zijn mensen die door hun levenswijze en door hun doen

het rijk van God een stukje naderbij hebben gebracht:

In hun leven zagen wij een stukje hemel op aarde.

Wij allen zijn geroepen tot heiligheid.

Hoe serieus nemen wij deze roepingen opdracht?

Willen we bidden en zingen om Gods ontferming.

Openingsgebed

Goede God, op deze feestdag van Allerheiligen

bidden wij u met een dankbaar hart voor al die mensen

die ons inspireren Jezus na te volgen op onze levensweg.

Mogen wij zoals zij het visioen van een nieuwe wereld voor ogen houden: vrede en veiligheid voor alle mensen, barmhartigheid en liefde in de samenleving,  eerbied en aandacht voor ieder mensenkind.

Mogen wij door een heilig leven de wonden van deze wereld helen.

Door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven

Heer, met deze gaven drukken wij onze toewijding uit aan uw komend rijk. Moge door onze inzet uw Rijk op aarde groeien en uw kerk teken van uw liefde zijn. Door Christus onze Heer.

Slotgebed

Goede God, wij hebben het feest van Allerheiligen gevierd.

Onze vreugde dat al deze lieve en goede mensen nu bij u mogen leven is groot. Vandaag gedenken wij hun voorbeeld; morgen ervaren we droefheid om hun gemis.

Houdt ons allen, levenden en overledenen, met elkaar verbonden door de kracht van de liefde die leven doet.  Door Christus onze Heer.

Het gebeurt niet vaak dat een pauselijk document een leuke en leesbare tekst is. Paus Franciscus is er in geslaagd om een “Aansporing “ te schrijven die gemakkelijk leest en die je af en toe doet glimlachen vanwege de aardige voorbeelden. 

Het document heet “Verheugt u en juicht”

en gaat over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld.

De paus begint te zeggen dat hij het niet wil hebben over definities en analyses  van heiligheid.  Zijn thema is de roeping van iedere gelovige.

Nu denk ik niet  – en de paus denkt het ook niet – dat gewone gelovigen  heiligheid als hun ideaal zien.  Als je aan een kind  vraagt: wat wil je worden?, zul je nooit horen: ik wil een heilige worden. Toch zijn we allemaal vanaf ons doopsel tot heiligheid geroepen.

Ook al  laten we dat ideaal liever over aan de toppers in het religieuze leven: religieuzen en priesters of heel bijzonder toegewijde leken, toch zijn we allen als gedoopten geroepen tot heiligheid.

Meer nog: ieder is geroepen op een eigen manier.  God heeft met iedere mens een eigen bedoeling, en iedere mens heeft een eigen weg naar God.  Er zijn zoveel modellen van heiligheid als er mensen zijn.

Een heilige worden is een levensopgave die je alleen maar met kleine stapjes kunt zetten.  Het gaat om jouw houding in het dagelijks leven.

Zoek je daar iets van het Rijk van God; ben je bereid voor een ander klaar te staan ; kun je wat jezelf ontvangen hebt aan materiele en geestelijke rijkdom delen?

In je houding naar medemensen toe: durf je op te komen voor de rechtelozen; durf je iemand die fouten maakt te corrigeren ;  zet je je met toewijding in voor andermans welzijn? Durf je te laten zien dat jij een ander waardenpatroon hebt dan wat we in de wereld en in de samenleving ontmoeten?

Laat je inspireren , zegt de paus , door mensen in je eigen omgeving.

Kijk eens naar ouders die met liefde hun kinderen grootbrengen…

Naar vrouwen en mannen die werken om brood naar huis te brengen …

Naar zieken die geduldig zijn en die proberen enige zin te geven…..

Naar ouderen die glimlachen om jongeren en hen aanmoedigen hun idealen waar te maken.

Heiligheid groeit in gewone gebaren. De paus geeft het voorbeeld van een vrouw. Op de markt komt ze een buurvrouw tegen. Die begint gelijk te roddelen over een andere vrouw. “Laten we ophouden met kwaad spreken over anderen”, zegt ze. Een kleine stap.

Thuis gekomen treft ze haar zoon op de bank aan die met zijn verhaal haar volledige aandacht vraagt. Ze is al moe en moet nog veel doen. Toch gaat ze zitten en luistert met liefde en geduld. Een kleine stap.  Ze gaat naar buiten en komt een arme bedelaar tegen.  Ze blijft staan, begint een gesprek met hem en geeft hem wat geld. Een kleine stap.

In deze drie stapjes komen we een helende, heilzame , heiligende kracht tegen. Door ontmoeting met haar komt er liefde aan het licht, gelovig gezegd: Gods liefde.

Heilig leven  betekent niet:  helemaal zonder fouten zwakheden leven.  Heilig leven is positief gekleurd. Het is in jouw leven iets van Jezus liefde voor mensen tonen.  Wij zijn geroepen het gezicht van Jezus te doen oplichten in het dagelijks leven. Het gaat om eenvoudige daden van ontmoeting en nabijheid.

De Zaligsprekingen, zegt de paus, klinken heel poëtisch.  Maar ze gaan zeer tegen de stroom in van wat de maatschappij ons als het gewone leven voor houdt waarin rijkdom, aanzien en plezier als vanzelfsprekend  de hoogste waarden schijnen te zijn. In het Rijk Gods is er een ander waardenpatroon en daaraan werken is onze roeping.

Rijkdom garandeert niets. Iemands hart kan zo vol zijn van verlangen naar nog meer rijkdom dat er geen plaats is voor liefde voor medemensen, voor aandacht voor de zwakkeren. Rijkdom maakt harteloos. Hoe wordt een maatschappij een werkelijk samen leven?

Treurnis en droefheid horen volgens velen niet thuis in onze wereld. Vertier, genot, amusement maken het leven mooi!  Wie zo denkt kijkt weg van de problemen van ziekte, armoede en verdriet in de gezinnen en bij de alleenstaanden om ons heen.  Zou delen in hun moeilijkheden niet een weg van heiligheid kunnen zijn?  Een bezoek aan een vereenzaamde; een troostbrief bij een overleden; een gift aan een goed doel zijn stapjes op weg naar heiligheid.

Aanzien en macht willen hebben zijn krachtige strevingen in iedere mens.  Als ik de macht heb en ik gerespecteerd word, kan ik allerlei mooie dingen voor de mensen doen.  Het klinkt zo mooi, maar meestal worden eigen belangen of groepsbelangen het eerst gediend. Gezagsdragers in kerk en wereld zijn geroepen om alle mensen te dienen met een voorkeur voor de zwakken,  en zich in te zetten voor het algemeen belang. Heiligheid hangt samen met onkreukbaarheid en besef van dienstbaarheid.

Heilig worden is onze roeping. Maar we staan er niet alleen voor.

Vraagt u zich eens af welke mensen u geïnspireerd hebben of nog inspireren.

In welke mensen  zien we iets  van schoonheid, goedheid en waarachtigheid?

Welke mensen hebben ons op het goede spoor gezet in ons leven?

Misschien hebben ze nooit over geloof, hoop en liefde gesproken,

maar eenvoudigweg wèl laten zien wat  vertrouwen in het leven betekent en

wat dagelijkse toewijding aan anderen inhoudt.

Meestal waren ze er niet op uit, maar zijn ze onbewust en ongewild heilige geworden omdat u in hen iets van goddelijke goedheid zag.

Allerheiligen een talloze menigte in wie wij her en der een bekend gezicht ontwaren –

  •  onze ouders,  een leraar van vroeger, een overleden vriend , een figuur uit ons dorp-

Zij zijn  gewone mensen zoals u en ik zijn.  Zij  zijn Gods beminden en wenken ons de weg van Jezus achterna te gaan opdat ook wij eens bij de heiligen zullen horen.

Zijn wij , gedoopte christenen,  ons bewust van roeping tot heiligheid in het dagelijks leven? Ieder heeft zijn eigen weg naar God toe.  Als wij op weg gaan komt Hij ons tegemoet. 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

1 reactie

Toos Ammerlaan-Beuken · 5 november 2018 op 19:37

Ik denk aan Titus Brandsma als een mens die ik als kind een handje heb gegeven. Een man die voor mij een heilige is al is hij dat officieel nog niet. Bij de heiligen hoort voor mij is hij Heilig op de hoogste trap en ik steek in Amstelveen maar weer eens een kaars aan. Toos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *