In de 1e lezing uit de profeet Joël hoorden we:

 

Godsspraak van de heer:

‘Keer je naar Mij met heel jouw hart,

vastend, biddend, barmhartigheid beoefenend.’

 

Scheur je hart en niet je kleren,

keer je om tot de Heer je God,

want Hij is genadig en barmhartig,

toegevend en vol liefde.

 

Zo roept de profeet ons vanavond op,

aan het begin van deze 40-dagentijd.

 

Keer je naar Mij met heel je hart,

Scheur je hart en niet je kleren.

 

Het gaat bij God niet om uiterlijk gedrag,

d.w.z. het doen van barmhartigheid,

en het bidden en het vasten

voor het oog van jezelf en van de mensen.

 

Hij wil een open hart en niet onze mooie kleren,

Hij wil onze ontvankelijke binnenkant,

en niet onze zelfgemaakte buitenkant.

Hij wil in ons hart leven, bewegen en zijn:

 

Keer je naar Mij met heel je hart, zegt God,

vastend, biddend, barmhartigheid beoefenend.

Opdat Ik Mij keren kan in jou:

genadig en barmhartig,

toegevend en vol liefde.

 

Keer je om naar Mij en ik Mij keer naar jou.

Tegeninnigheid.

God wil één zijn met ons,

Ja, Hij wil ons eigenste zelf zijn,

zegt Meester Eckhart:

 

God wil uitsluitend en alleen zelf het eigenste van ons zijn.

Daarin liggen Zijn grootste geluk en vreugde.

En hoe meer en hoe omvangrijker Hij dat kan zijn,

des te groter is Zijn geluk en vreugde.

 

Als ons eigenste zelf wil God in ons wonen en werken.

Maar, wil Hij in mij tot gestalte komen,

dan zal ik ruimte moeten maken voor Hem.

Hij moet groter worden, en ik kleiner’

zei Johannes de Doper over Gods komst in zijn leven.

 

Wil God aan het licht komen in en onder ons,

als het eigenste eigen van ieder van ons,

dan zullen wijzelf uit het zicht moeten verdwijnen.

 

Dan zullen wij moeten opgaan

in het verborgene van zijn bestaan in ieder van ons.

Dat is het, wat Jezus ons als zijn leerlingen aanraadt:

 

Jij, als jij barmhartigheid doet,

keer je dan tot God met heel je hart,

en doe barmhartigheid in het verborgene,

zodat God die in het verborgene is,

jou ziet en barmhartig is in jou.

 

En jij, als jij bidt,

keer je dan tot God met heel je hart,

en bidt in het verborgene,

zodat God die in het verborgene is,

jou ziet en zelf de vervulling zal zijn van je bidden.

 

En Jij, als jij vast,

keer je dan tot God met heel je hart,

en vast in het verborgene,

zodat God die in het verborgene is,

jouw ziet en jou verzadigen zal.

 

Het verborgene van God binnengaan betekent

niet meer bezig zijn voor het oog van jezelf en de mensen;

dat betekent geen motief meer koesteren voor wat jij doet,

maar bewogen worden van binnenuit,

door het appèl van de ander en van de schepping.

 

Dat is Pasen, verrijzenis van God zelf in en onder ons.

Dat wij onderweg naar Pasen opgaan in de Verborgene,

om meer en meer met Hem te verrijzen.

 

Dat is het kruis dat Hij ons vandaag oplegt:

ons eigene te verliezen in Hem die ons eigenste is.

Dat wij zijn kruis opnemen en opgaan in het verborgene.

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Meer informatie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *