Welkom

Goede morgen, beste menen, hartelijke welkom vanmorgen in onze viering. Het is groot feest, Pinksteren. We vieren dat Gods eigen adem onze wereld bezield en gaande houdt. Moge de heiige Geest hier bij ons zijn, ons verwarmen en bemoedigen.

Maken we het een ogenblik stil om ruimte te maken voor de Geest van God in ons leven.

 


 

Vuurceremnie

Vg.    Wij bidden om de gave van WIJSHEID

 Die aangeeft wat goed is.

A.:      Kom, heilige Geest

Laat mij groeien in wijsheid

 

Vg.    Wij bidden om de gave van INZICHT

 Die helpt te begrijpen wat gebeurt

A.:      Kom, heilige Geest

Maak helder wat duister is

 

Vg.     Wij bidden om de gave van RAAD

 Die mij het evangelie aanreikt en opneemt

A.:      Kom, heilige Geest

Laat mij goede keuzes maken

 

Vg.     Wij bidden om de gave van STERKTE

 Die weerbaar maakt en moedig

A.:      Kom, heilige Geest

Dat ik volhoud het goede te doen

 

Vg.    Wij bidden om de gave van GELOOF

 In God die mij vasthoudt in dit leven.

A.:     Kom, heilige Geest

 Versterk mijn vertrouwen.

 

Vg.    Wij bidden om de gave van HOOP

 Die steeds verrast met nieuwe kansen.

A.:     Kom, heilige Geest

 Maak mijn leven nieuw.

 

Vg.    Wij bidden om de gave van LIEFDE

 die het goede laat zien in elke mens

A.:     Kom, heilige Geest

 Help ons te vergeven en nabij te zijn


Overweging

“De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,

herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.”

 

Met dat lied besluiten we deze viering straks, beste mensen, en gaan we naar huis. En dat is in het kort wat we vandaag vieren. Pinsteren, het feest van de Geest. De Geest die steeds opnieuw begint. Het begin was heel schoorvoetend, angstig zaten die leerlingen bijeen. Tot plotseling de Geest over hen vaardig werd.  En ze trokken erop uit, getuigend van wat hen was overkomen met die bijzondere man, Jezus, die hen had gegrepen, die zo bijzonder verbonden was met God. En in zijn Geest  hebben ze een beweging op gang gezet die nog tot onze dagen mensen bijeenbrengt en mensen inspireert en uitdaagt. Het is toch ongelofelijk, dat het verhaal over die mislukkeling, door kruisiging uit de samenleving gegooid en definitief monddood gemaakt, nog steeds mensen raakt en in beweging zet. Ons hier met een grote groep bijeen brengt op deze morgen . Ongelofelijk dat wij hier zitten, mensen, zijn wij wel goed snik?

Als je in de geschiedenis kijkt, hoe dat verhaal van Jezus door de eeuwen is heengegaan! Individuele mensen heeft geraakt, groepen mensen heeft geïnspireerd, een kerk heeft gesticht die steeds opnieuw door de branding van de tijd zich heeft gevormd, werd vervormd en zich weer heeft opnieuw uitgevonden. En die steeds worstelt om in de eigen tijd dat verhaal van Jezus verstaanbaar en vruchtbaar te laten zijn.

In onze tijd lijkt het wel – zeker hier in onze westerse wereld – of  dat verhaal van Jezus is uitverteld. Onze wereld die van God niet weet en niet wil weten, geseculariseerd noemen we dat, modern noemen we dat; deze wereld die ieder mens op zijn eigen eilandje probeert te zetten. Het  lijkt of die Geest van God is uitgewaaid.

Die Geest roept steeds opnieuw nieuwe krachten op. In elke tijd zal die oproep anders werken. De vormen uit het verleden moeten bijgesteld en veranderd, want onze wereld is veranderd. De laatste 100 jaar vooral zijn er zoveel maatschappelijk en technische ontwikkelingen geweest in onze samenleving.  Wij hebben daar allemaal veel van meegemaakt, van onze kleine dorpswereld kijken wij nu over de hele wereldbol.

De Geest van God zoekt zijn weg door alles heen dat is wat wij vandaag vieren. De boodschap van Jezus is zo levensnoodzakelijk voor de mens, voor elke mens.  Dat er een God is die alles beheert, is een algemeen geloven van de mensheid. Maar in Jezus heeft God een gelaat gekregen, een stem die we nog horen: dat het leven niet van ons is, maar gedragen is en  door ons ontvangen. Dat we niet alles op eigen kracht hoeven te kunnen, maar mogen weten dat er altijd iemand met ons op mijn levensweg gaat. En het bijzondere is dat  juist het zwakke gekoesterd wordt door de God van Jezus, juist datgene en diegene die het niet zelf kan, dat die ook meetelt. De gekruisigde heeft een boodschap die nieuw was en is en een zegen vooral wat klein is. Anders dan in onze grote wereld, waar de sterke  en machtige het voor het zeggen heeft en het zwakke niet meetelt.

We moeten ons tot het uiterste inspannen om die Geest de ruimte geven in ons leven, hier in onze parochie, we zullen nieuwe wegen moeten gaan en het aandurven om los te laten waar dat nodig is.

We gaan daarin niet in den blinde. De Geest gaat met ons. Dat vieren we vandaag.  De Geest van Jezus maakt steeds een nieuw begin.

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *