Woord van Welkom

Goede morgen,  beste mensen, van harte welkom vanmorgen in onze viering. Het is de laatste zondag van ons kerkelijk jaar. We vieren dat Christus Koning is. Christus is de koning van ons leven, niet staatkundig, maar in het personele vlak. Hij is mijn voorbeeld, mijn idool.  Hij is het gezag in  mijn leven,  degene die wat te zeggen heeft voor mijn welzijn en wel bevinden, want bij Hem hoor ik Gods eigen woord en zie ik Gods eigen handelen.

Vandaag is het ook een bijzondere dag want ons koor het Titus Brandsmakoor bestaat vandaag 10 jaar. Nou dat is toch ook heel bijzonder. En dat vieren we met jullie vooral in de personen van Gertrude van Santvoord,  Theo Vendelmans en  Martien Donkers. Dat wij een goede viering mogen hebben.

Maken we het stil om open te staan voor Gods woord in ons midden.

 


Overweging

Matteus heeft in zijn evangelie het levensverhaal van Jezus verteld, maar hij heeft dat zo geredigeerd dat hij Jezus 4 grote redevoeringen laat houden waarin woorden, gezegden en gedachten van Jezus samenkomen.  Vandaag horen we het slotstuk van de laatste redevoering en daarin een groots tableau van de eindtijd.

Als Jezus over zichzelf spreekt gebruikt hij vaak dat woord uit het boek Daniël ”mensenzoon”.  Een bijzonder woord dat ook iets laat doorklinken van iedere mens, van “de”mens. In Jezus horen we iets over elke mens, over ieder van ons.

Het beeld van het laatste oordeel heeft in alle tijden kunstenaars geïnspireerd tot grootse beschrijvingen en  schilderingen.  Op de grote wand in de sixtijnse kapel, voor wie daar geweest is, schildert Michael Angelo zíjn visie op dat tafereel. In de apsis van veel van onze kerken zien we een verbeelding van dit oordeel. Want in onze menselijke beleving van gerechtigheid moet er een finale afrekening komen, ooit, eens, over het leven dat een mens geleefd heeft. Ieder mens moet rekenschap afleggen over zijn leven, zo voelen wij dat, zo is onze menselijke behoefte. Dat was in Jezus’ en Matteus’ tijd niet anders.

Maar heel anders dan bij ons in de rechtszaal gaat het niet over goed of kwaad, over bewijzen en verweer. Er geldt één regel:  “wat je de minsten der  mijnen hebt gedaan, dat heb je mij gedaan”. Er geldt één criterium: heb je God gediend, heb je Zíjn-  Gods – bedoeling waar gemaakt in je leven: heb je het leven gediend en omarmd en gekoesterd, vooral daar waar het werd bedreigd . Heb je omgekeken naar je medemens, vooral je medemens in nood. Onze koning wil gediend worden in zijn mensen.  Letterlijk:  “Ik” had dorst,  “Ik” had honger, “Ik” was ziek, “Ik” zat in de gevangenis…  en jij , waar was jij ????

 

Dit verhaal is wel heel indringend.  De arme staat altijd op onze stoep; en dat vinden we helemaal niet leuk meestal. De armen: zij verstoren onze rust, onze vertrouwde manier van doen; zij zijn altijd stoorzenders en vaak ook zijn zij een angel in ons geweten, want zij doen een appèl op ons.  Een bedelaar op de stoep van de kerk in zuidelijke landen en soms ook hier.  Een straatkant- verkoper bij het station, we worden er onrustig van  en voelen ons niet prettig. Wat te doen? Is daar wel echte nood? Wordt onze fooi niet verzopen in het café? en je kunt toch niet de hele wereld redden! We redeneren ons er wel uit meestal, maar het is niet prettig.

Christus navolgen vraagt inzet en moed en zelfoverwinning. Jezus daagt ons uit om je medemens te zien en nabij te  zijn, zeker als die hulpbehoevend is.

Ik vind het hartverwarmend binnen onze gemeenschap dat ik zo vaak verhalen hoor over hulp aan anderen, over klaar staan  en nabij zijn als iemand dat nodig heeft. Jezus is de Heer van ons leven, onze Koning! Dat wij Jezus meer en meer representeren in de wereld waarin wij leven.

 

Categorieën: Overwegingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *