Woord van Welkom

Goede morgen beste mensen, van harte welkom in onze viering vanmorgen.  We zijn woensdag onze vastentijd begonnen: 40 dagen van bezinning. Want daarover gaat onze vasten: 40 dagen bij ons zelf en  misschien bij anderen te rade over hoe wij gaan op  onze levensweg; of wij op de goede weg gaan met ons leven. Maken we het een ogenblik stil in onszelf om ruimte in ons hoofd en hart.

 

Tot Slot:

Gisteren ontving ik een brief van pastor Jos Boermans waarin hij mij erop attendeerde dat het vandaag precies 50 jaar geleden is dat de Ruwaard parochie werd opgericht, “De verrijzenis des Heren”.

Dit jaar wordt overal in de Ruwaard die 50 jaar gevierd, want de hele wijk is toen gestart.

Alle mensen uit de Ruwaard dus gefeliciteerd.

Overweging

Jezus heeft zich laten dopen door Johannes. Hij heeft daarbij een heel intense ervaring gehad: ”Jij bent mijn zoon, mijn welbeminde, in jou heb ik welbehagen”.  En dan: “terstond dreef de Geest hem naar de woestijn”. Marcus is heel erg compact in zijn spreken. 40 dagen was Hij daar, door Satan op de proef gesteld. Hij verbleef bij wilde dieren  en engelen dienden Hem. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?

Duidelijk is dat Jezus zijn roeping of zijn levensopdracht tot zich toe moest laten, dat Hij zich moest bezinnen op zijn levensopdracht. En dat moet je doen in afzondering, ongestoord door het lawaai van de straat en niet afgeleid door veel uiterlijkheden.  Ieder van ons heeft momenten in zijn leven gekend, waarop hij op een kruispunt stond, waarop er een grote beslissing genomen moest worden en dat je een tijdje van bezinning en overweging nodig had.

Lucas tekent Jezus met de geloofsbeelden van toen: Mozes die 40 dagen op de berg was voor hij de tien geboden kreeg; het joodse volk dat 40 jaar in de woestijn trok om helder te krijgen dat zij Gods volk waren; Elia die 40 dagen door de woestijn liep voor hij op de berg God zou ontmoeten en zijn levensopdracht weer helder werd.  40 is een gewijd getal in de bijbel.

En dan die satan en die wilde dieren. Ze staan tegenover elkaar: de Geest en Satan, wilde dieren en engelen. Beelden om het innerlijke gevecht te schetsen van wie voor een grote beslissing staat: moet ik het wel , moet ik het niet. Allerlei beren op de weg, allerlei obstakels komen in het vizier, maar ook de aantrekkelijke kanten  en de uitdaging  zijn aanwezig in de overwegingen. Wij kennen dat allemaal als we een grote beslissing moeten  nemen.  En als Jezus hoort dat zijn grote vriend Johannes is gevangen genomen, is dat het laatste zetje dat Hij nodig heeft.  Zijn opdracht is duidelijk, Nú is het moment: Zijn verkondiging moet beginnen: “De tijd is vervuld, het Rijk Gods is nabij!”

Wij begonnen woensdag ónze veertig dagentijd; ónze jaarlijkse bezinning over ons leven. Waar sta ik? Waar ga ik? Ben ik op de goede weg? Ook wij  zijn gedoopt,  ook wij hoorden: Jij bent mijn zoon, mijn dochter, mijn welbeminde. Getuigt mijn leven ervan dat Gods koninkrijk nabij is, het rijk van goedheid, liefde en vrede voor iedere mens?

Bij vasten ligt de aandacht vaak vooral op het materiele. Onthoud je van voedsel, en onnodig vermaak om weer tot je toe te laten hoe rijk wij zijn.  Dat is een belangrijk facet van onze bewustwording: weer tot je toe laten hoe ontzettend welgesteld de meesten van ons zijn, in welk rijk landje wij leven, van hoeveel hulpmiddelen wij gebruik kunnen maken. Hoe wij voortreffelijk wonen in verwarmde huizen, met stromend water, elektriciteit en allerlei vervoersmogelijkheden kennen.  Wij zijn ontzettend bevoorrechtte mensen en de meesten van ons hebben voldoende  in de portemonnee om van veel te kunnen genieten. Het is heel goed om ons daarvan bewust te maken en dankbaarheid in ons leven een grote plaats te geven.

Maar ook de sociale  kanten van ons leven mogen onze aandacht krijgen. Ben ik een goeie lieve mens voor mijn huisgenoten?  Probeer ik begrip op te brengen voor andere mensen? Doe ik moeite om mij voor anderen te interesseren?  Werk ik aan een wereld waarin plek is voor ieder?

Kortom: leef ik met Gods Geest? Getuig ik van Gods blijde Boodschap, breng ik Gods rijk naderbij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *