Wat moeten we doen

om werkzaam te zijn in de werken van God?

 

Deze vraag stellen de mensen aan jezus,

als Hij hen zegt dat zij niet zo hard moeten werken

voor wat vergankelijk is maar meer voor wat blijvend is.

 

Toen wij afgelopen donderdag in Rond de Schrift

dit verhaal uit het evangelie van Johannes lazen,

had ik er bijna overheen gelezen.

Mijn aandacht werd eerst getrokken naar al die beelden:

brood uit de hemel, manna in de woestijn, voedsel van eeuwig leven,…

 

En toch is deze vraag mij de afgelopen dagen gaan puzzelen:

 

Wat moeten we doen

om werkzaam te zijn in de werken van God?

 

Ik begon mij af te vragen: stel ik mij die vraag wel eens?

 

Wat moet ik doen

om werkzaam te zijn in de werken van God?

 

Ja, die vraag stel ik mijzelf wel eens, maar met andere woorden.

Maar nu ik er zo bij stilstond, voelde ik ook:

ik stel me die vraag eigenlijk nog veel te weinig.

 

Net als u waarschijnlijk, word ik snel in beslag genomen

door van alles wat er leeft – in mij en buiten mij,

aan onzekerheden, verlangens, en verwachtingen.

 

Allerlei zaken die op dit moment belangrijker lijken

dan het dagelijks stellen van die ene vraag:

 

Wat moet ik nu en in dit geval doen

om werkzaam te zijn in de werken van God?

 

Het eerste antwoord van Jezus op deze vraag is:

 

Je moet wat minder werk maken van vergankelijk voedsel,

en wat meer van het voedsel dat blijft,

voedsel van eeuwig leven

 

Jezus spreekt in het evangelie van Johannes genuanceert als hij zegt:

 

Maak wat minder werk van wat vergankelijk is,

en wat meer van datgene wat eeuwig blijft.

 

Wat minder en wat meer…

Jezus houdt hier beide werelden bij elkaar:

dat wat vergaat en dat wat eeuwig is.

Want in al het vergankelijke woont de Onvergankelijke,

in al het tijdelijke is de Eeuwige werkzaam.

 

Er is bij Jezus helemaal geen sprake van dualisme.

Vergankelijk en onvergankelijk, tijd en eeuwigheid,

hemel en aarde, God en mens en al wat is, zijn één!

 

Maak wat minder werk van wat vergankelijk is,

en wat meer werk van wat eeuwig blijft.

 

Jezus zegt dus niet, dat we ons niet bezig zullen houden

met onszelf, of met onze toekomst.

Maar Hij probeert ons wel scherp duidelijk te maken,

dat we de Eeuwige niet mogen vergeten

in al ons tijdelijke doen en laten.

 

En dat wij God voortdurend moeten betrekken

bij hoe het met ons zal gaan in het licht van zijn werken.

 

Hij zegt ons daarmee ook met zoveel woorden,

dat God niet met ons moet meewerken,

met onze logica en met onze plannen en doelen,

maar wij met Hem en het zijne.

Hij is immers de bron en bewerker van alles.

 

Wat moet ik doen om werkzaam te zijn

in de werken van God?

 

Wat zijn dan de werken van God waarin wij kunnen werken?

Dat zijn wij in de eerste plaats zelf.

Hij schept mij en ieder van ons in zijn beeld.

Elk moment schept Hij ons, zolang als wij leven.

 

Ieder van ons is het werk van God waarin Hij werkt.

Ten minste in zover wij Hem daarbij niet hinderen.

Daarom zegt Jezus vandaag ook tot ons:

 

Maak maar wat minder werk van wat vergankelijk is,

en maak maar wat meer werk van wat eeuwig blijft.

 

Als wij echt mee willen werken in het werken van God,

dan zullen wij steeds weer aan Hem moeten vragen:

wat wil Jij dat ik doe, hier en nu –

met heel mijn lijf, met heel mijn hart,

met heel mijn ziel en verstand,

en met al mijn vermogens?

 

En wel met mijn voeten op de aarde, in deze wereld.

Want ook dat is Gods werk: de gehele schepping.

 

Het eerste antwoord dat Jezus dus geeft op de vraag:

 

Wat moet ik doen om werkzaam te zijn

in de werken van God?

 

is:

 

Maak wat minder werk van wat vergankelijk is,

en wat meer werk van dat wat eeuwig blijft.

 

 

Zijn tweede antwoord deze vraag is een paradoxaal antwoord:

Hij zegt:

 

Dit is het werk van God:

dat jullie op Hem vertrouwen die Hij gezonden heeft

 

Jezus nodigt ons uit te vertrouwen op Hem: Hij die het woord van God is.

Maar vreemd genoeg blijkt ons vertrouwen in Hem het werk te zijn van God.

Ons werk is dan, te vertrouwen op het vertrouwen van Gods woord in ons.

En dat woord van God waaraan wij ons toevertrouwen, zegt ons vandaag:

 

Maak maar wat minder werk van wat vergankelijk is,

en wat meer van datgene wat eeuwig blijft.

 

De blijde boodschap begint voor ons vandaag

met het stellen van een vraag:

 

Wat moet ik doen om werkzaam te zijn

in de werken van God?

 

Jezus was voortdurend werkzaam in de werken van God.

In al wat Hij deed vertrouwde Hij zich geheel en al toe

aan het vertrouwen dat de Vader in Hem had.

Zo is Hij Gods levende antwoord geweest op onze vraag.

 

Als ook wij Gods woord vertrouwen,

en in ons dagelijkse doen en laten

ons steeds weer richten tot God met de vraag:

Wat wil Jij dat wij doen,

zullen ook wij gaandeweg Zijn levend antwoord worden.

 

Dat wij Hem navolgen die ons biddend vragend is voorgegaan.

 

 

Laat ons bidden

 

Bewarende God,

Jij, die ons in jouw leven roept

en ieder van ons bemint,

open ons hart voor jouw woord,

dat ons in dit leven gidsen wil

en ons thuis wil brengen bij jou en bij elkaar.

Maak ons tot instrument van jouw liefde.

Laat ons zingend bidden

 

Bewarende God,

Jij, die ons schept in jouw beeld,

en tot jouw gelijkenis,

open ons hart voor jouw belofte:

bewaring voor ieder van ons.

Wijs ons de weg die Jij met ons wil gaan,

opdat wij werkelijk tot leven komen,

en gunnend en bevestigend worden voor elkaar.

Laat ons zingend bidden

 

Bewarende God,

Jij, die ieder van ons bewaart

en niemand verloren laat gaan,

open ons hart voor de tekorten van elkaar.

Leer ons onze naasten te vergeving,

jouw liefde en vergeving te delen met elkaar,

zeventig keer zeven maal.

amen

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *