Woord van Welkom

Goede morgen beste mensen, van harte welkom hier in de viering op deze Carnavals morgen. Een bijzonder welkom aan jullie van het Afrika-engakoor. …….…herinnerde mij er aan dat het al de 10e keer is dat jullie hier de viering op de Carnavalszondag mee verzorgen. Een stukje Afrika in onze viering als aftrap ook voor de Vastenactie.

De lezingen van deze zondag voeren ons naar Jezus die een melaatse geneest. Jezus die mensen heelt. Ook ons!.

Maken we het een ogenblik stil om ruimte te maken voor het Woord van God.

 

Overweging

We zitten in de liturgie van dit jaar nog steeds in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Sint Marcus. Hij – net als de andere evangelisten – wil ons laten zien wie Jezus is. Hoe hij Hem gekend heeft. Wie is dat toch die Jezus? En hij beschrijft Hem via indringende beelden. Eerst de uitdrijving van een boze geest, toen – vorige week- hoe Jezus de schoonmoeder van Petrus uit haar ziekbed deed opstaan. En vandaag een ontmoeting met een melaatse. “Heer als Gij wilt , kunt gij mij reinigen.” “Ik wil, word rein”.  Zo eenvoudig staat dat er. Melaatsheid was en is nog steeds een afschuwelijke ziekte. Lepra met de medische naam. Die ziekte vreet het lichaam van de zieke letterlijk op en is erg besmettelijk. De enige afweer die men had, was de zieke uit de gemeenschap verwijderen. Er waren geen medicijnen zoals wij nu kennen. De regels daarvoor waren streng. Te meer omdat men meende dat ziekten een straf van God waren. Er werd wel eten klaar gezet voor een melaatse, – er was dus wel enige zorg – maar deze moest op afstand blijven en iedereen moest uit de buurt van een melaatse blijven. Die waren dus gedoemd om in de eenzaamheid te verblijven. En die eenzaamheid was misschien nog wel de ergste consequentie van melaatsheid.

Jezus én de melaatse overtreden beide de regels. De melaatse door voor Jezus op de  knieën te vallen. Jezus door zijn hand uit te steken en de melaatse aan te raken. Dat is het beeld dat Marcus ons schildert: Jezus geraakt door die  mens met zijn afschuwelijke ziekte; door medelijden bewogen, schreef hij. In het tweede hoofdstuk van zijn evangelie zal hij precies dat uitvergroten: Jezus die de mens ziet en daarnaar handelt en dat zal Hem steeds scherper in conflict brengen met de overheden van zijn tijd.

Melaatsheid is in onze westerse wereld wel overwonnen en heel goed te bestrijden; in armere delen van de wereld is die ziekte nog volop aanwezig. Steun aan de Lepra Stichting is nog steeds heel nodig.

 

 

Maar sociale melaatsheid kennen wij nog heel goed in onze rijkere wereld. Alle vooroordelen die mensen buitensluiten. Veel homoseksuele mensen kunnen hiervan meepraten. Mensen uit de woonwagen. Mensen die ooit in een psychiatrische inrichting verbleven. Onze groeiende argwaan tegenover moslims is misschien wel begrijpelijk gezien de grote media-aandacht en de afschuwelijke dingen in het Midden Oosten, die ook hier ook in ons land een voedingsbodem blijken te  hebben. Maar het wordt een groeiend vooroordeel dat een vreselijke wij-zij houding op kan roepen en veel mensen in de kou zet. In mijn vorige werk in Twente heb ik samen met anderen  een indringend onderzoek gedaan naar de verhouding kerkelijke mensen – uitkeringsgerechtigden. Een van onze bevindingen was dat wij, kerkelijke mensen, een ontzettende behoefte hebben om te oordelen. Vanuit onze opvoeding hebben wij geleerd – veel meer dan niet-kerkelijken–  om te  denken in goed en kwaad.  en  dat roept oordelen én vooroordelen op.

Jezus kijkt naar de mens. Zo schetst Lucas Hem. Jezus ziet de mens en laat zich raken en ongeacht wat anderen zeggen of wat de normale regel is, zal Hij handelen. En Hij blijkt een wondere mens geweest; een mens die in alles verwees en verwijst  naar een God die Liefde is, een mens die het hart van de mens zoekt, ook ons hart en die wij met heel ons hart willen navolgen…

 

 

 

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *