Overweging.

De eerste dia die u zag bij het binnenkomen van de kerk  was:”t ís zorgelijk”!  Zo kijken wij heel vaak tegen de ontwikkelingen van onze tijd aan, tegen de bewegingen in de politiek, tegen ontwikkelingen in de samenleving. En er zijn ook veel dingen waar wij ons zorgen over maken. De Ebola ziekte in Afrika, de oorlogen die woeden op veel plaatsen; in onze kerk de afkalving van het medeleven en de betrokkenheid van zoveel mensen met onze kerk.  ’t Is zorgelijk!

Matteus beschrijft in zijn evangelie hoe Jezus steeds harder botst met de religieuze leiders van zijn volk: de hogepriesters en Schriftgeleerden, de oudsten en de farizeeën. De apostelen vinden het ook heel zorgelijk worden en proberen Jezus weg te houden uit Jeruzalem. Maar Jezus moet in Jeruzalem zijn, dat is het centrum van het gelovig leven;  dáár moet zijn boodschap klinken. Maar het is een zorgelijke situatie.

In zijn confrontatie met die leiders gebruikt Jézus altijd beelden van voorspoed en vreugde. De laatste wekende hoorden we steeds  het beeld van de wijngaard: Gods rijk is als een wijngaard. We hoorden over de wijngaard en de arbeiders in de wijngaard, waarbij de laatst komende toch evenveel uitbetaald krijgt; de wijngaard en de pachters die  de dienaren mishandelen en doden, die de zoon doden.  De wijngaard, beeld van welvaart, oogst, en van wijn, de vreugdedrank. En ook de plek waar veel mis kan gaan.

Vandaag het beeld van de bruiloft.  Het rijk van God is als een bruiloft. Niks zorgelijk. Wie niet mee wil doen, die blijft maar thuis, maar het zal feest zijn!  Het rijk van  God is feest! is vreugde! Niks zorgelijk.  Dat is toch iets om over na te denken, beste mensen:  in benarde omstandigheden, heel zorgelijke omstandigheden want dat waren die twistgesprekken met de joodse overheden, heeft Jezus het over feest.  Het rijk van God is een feest!  En als mensen niet mee willen, oké dan, dan zoeken we anderen, maar het zal feest zijn, groot feest., bruiloft zal het zijn.

We hebben veel doemdenkers in de wereld, in ons land zeker. We worden overspoeld door nare berichten en ook de gesprekken die wij onderling voeren:  ze gaan vaak over negatieve dingen , over dingen waar wij ons zorgen over maken, de negatieve dingen trekken onze aandacht, boeien ons meer dan positieve dingen; maar ze maken ons ook  tot zorgelijke mensen.

God wil onze wereld en ons leven als een bruiloft! Als een feest! Je kunt het bijna niet geloven. En….beste mensen, onze wereld ís een paradijs, ons land is een prachtig land. Er is zoveel moois, zoveel schoons, kijk eens naar de prachtige bloemen die hier staan.  Er wordt ons zoveel geschonken. Wij hebben zoveel redenen om blij te zijn.  Er is zoveel  goedheid om ons heen.

Ik wens ons toe, dat we meer blijheid toelaten in ons leven, meer leven in dankbaarheid. Er is een spreekwoord in de trant van “de mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest”. Annie G. Schimdt heeft een ander spreekwoord ingevoerd; “lachen mag van God”.

 

 

 

 

Op het eind van deze viering mag ik jullie namens onze Titus Brandsma parochie een heel goede week toewensen. Alexandra Kooijman en Robin Huismans, jullie gaan vanuit onze parochie, maar ook allen leden van de Paaskerk. We wensen jullie toe dat je een vruchtbare week mag hebben voor die gehandicapten kinderen, voor hun begeleiders en hun ouders. Jullie zullen daar in heel primitieve omstandigheden verkeren.

Het ga jullie heel goed. Een goede reis en moge de Zegen van God met jullie zijn, bij al wat je onderneemt.

Categorieën: Overwegingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *