Woord van welkom

Lieve mensen , u allemaal van harte welkom in deze feestelijke viering. We hebben vandaag 15 kinderen in ons midden die hun Eerste Communie gaan doen. Ze hebben zich vandaag extra mooi aangekleed. Ze hebben allemaal feestkleding aan. U moet allemaal maar eens goed naar deze kinderen kijken hoe mooi ze zijn.
Of ze ook lief zijn ….. ? Vandaag in ieder geval wel.
Heel bijzonder welkom de ouders, zussen en broers, grootouders en verdere familieleden van deze Eerste Communicanten.
Te midden van u groeien deze kinderen op. Van u ontvangen ze voeding, opvoeding en dus ook geloofsopvoeding.  Bij het doopsel van uw kind hebt u beloofd  hen op te voeden in de geest van Jezus en van het evangelie.Vandaag vieren we dat deze kinderen groot genoeg zijn om er helemaal bij te horen en dat ze in de kerk meer mogen doen met de grote mensen aan de Tafel van Jezus.

Welkom de leden van de werkgroep van de Eerste Communie. Jullie hebben met veel plezier en inzet deze kinderen voorbereid. Daar zijn we als parochiegemeenschap dankbaar voor. En natuurlijk ook welkom alle parochianen die vandaag gekomen zijn om deze 15 kinderen in ons midden te ontvangen. De kinderen willen jullie op hun eigen manier begroeten.

Overweging.
Lieve eerste communicanten, ik ga nu iets vertellen aan de grote mensen. Ik ga vertellen wat jullie geleerd hebben. Je moet maar goed luisteren of het klopt. Het project van de Eerste Communie heet: Door de Poort. Kinderen worden door de ouders op weg gezet om die poort te zoeken en te vinden. Die poort is de toegang naar een wereld waar we op hopen, waar we naar uitzien, waar we misschien zelfs van dromen. Een wereld van vrede, van welvaart voor iedereen, van mensen die respectvol met elkaar omgaan, van mensen die elkaar toekomst gunnen en er samen aan werken. Ouder en opvoeder  zijn betekent de kinderen op weg naar een gelukkig en gaaf leven zetten. Maar precies die dingen : geluk en gaafheid zijn niet automatisch. Geluk komt je niet aanwaaien.  Sommige mensen ervaren ook een hoop verdriet. Gaafheid is niet vanzelfsprekend. Ieder van ons heeft zijn zwakheden en tekorten. Mensen doen elkaar vaak pijn. Ook al willen ze dat niet.    Iedere keer opnieuw moet je een stap zetten in de richting van de wereld waar we van hopen en van dromen. Je moet de Poort naar de nieuwe wereld blijven zoeken. We ontdekken dan dat als die stap een stap is naar een medemens dat we dan samen iets goeds en iets moois kunnen ervaren.  Vriendschap. Saamhorigheid. Gemeenschap. Kerkgemeenschap. De stap naar een onbekende medemens die om onze aandacht vraagt is meestal de moeilijkste stap. Van vreemden vrienden maken is best een moeilijke opgave. Toch is dat de enige weg naar een nieuwe wereld waar het leven goed is.
Vandaag zetten we met deze vijftien kinderen een stap naar Jezus toe, een stap naar de wereld zoals Hij die liet zien.  In zijn verhalen over het Rijk van God. In zijn daden van liefde en vergeving.  In het samen brengen van allerlei verschillende mensen om hen te maken tot één gemeenschap.
Wij gaan met onze kinderen naar Jezus toe.  Maar Jezus komt ons ook tegemoet. Hij zet ook stappen naar ons.  Hij komt naar ons toe met brood en beker en zegt: dat ben ik voor jullie. Bron van kracht om in liefde te leven. Wie dit brood met elkaar deelt en ervan eet, is al in die nieuwe wereld.  Waar jullie het leven met elkaar delen, daar zal ik bij jullie zijn.
Jezus zelf is de Poort naar de nieuwe wereld. Wie aan Zijn hand door het leven gaat, maakt het leven van anderen mooi en wordt daardoor een zelf een gelukkig en gaaf mens. Daartoe doen de vijftien prachtige kinderen vandaag hun eerste communie. Om groot, sterk, gaaf en goed en gelukkig te worden. Zulke kinderen hebben we nodig in de kerk en de samenleving. Kinderen die vrienden van Jezus zijn.  Amen.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *