Woord van welkom

Goede morgen, beste mensen van harte welkom vanmorgen in onze viering.  Het is een bijzondere viering want 5 van onze parochianen  zullen dadelijk het sacrament van de zieken ontvangen. Een heel speciaal welkom ook aan het Sterreboskoor.  Het is fijn dat jullie enkele keren per jaar onze viering willen opluisteren.

Wij luisteren hier altijd naar iemand met Gezag met een hoofdletter: Jezus die ons in woord en daad toespreekt in de evangelies.

Maken we het stil in ons zelf om zijn woord te verstaan.

 

Overweging.

Marcus begint zijn evangelie met de beschrijving van Johannes de Doper en de doop van Jezus, dan meldt hij de 40-dagse vasten van Jezus – hij vertelt daar verder niets over- , verhaalt de roeping van de eerste leerlingen, zoals we vorige week hoorden en dan begint hij met de beschrijving van Jezus doen en laten; én daarin  – en dat was zijn boodschap – de persoon van Jezus. Wie was toch die Jezus.  En direct aan het begin dus van zijn evangelie meldt hij dat: uit de mond van een man die bezeten was van onreine geesten – zoals zij dat toen zagen –  “Ik weet wie jij bent:  de heilige Gods”! Jezus de heilige Gods! En zo sluit hij ook zijn evangelie af als hij de  romeinse commandant -die de kruisiging van Jezus moest uitvoeren- laat zeggen: “Waarlijk, deze mens was de zoon van God”. Dat is in twee woorden kernachtig de boodschap de Marcus ons wil brengen: Jezus de heilige Gods, Jezus waarlijk zoon van God.  En wat hij doet: duivels uitdrijven, mensen bevrijden uit een geestelijke klem waarin ze gevangen zitten.

We horen daar vaak over in de evangelies: mensen die in de macht zijn van een onreine geest, of van meerdere geesten.  In Jezus’ tijd hield men alle mensen die geestelijk ziek waren voor bezeten van de duivel of van onreine geesten. Het GGZ bestond nog niet in die dagen en ook onze psychologie kende men nog niet. Wij kennen dat in onze dagen ook heel goed, mensen die in de war zijn, tijdelijk of soms permanent  ziek van geest zijn. Afgelopen week hield heel Nederland even de adem in toen een geflipte man de NOS-studio binnendrong en het Acht-uur journaal belemmerde.  Gelukkig liep het met een sisser af. En mensen die menen dat ze een ander mogen vermoorden in Gods naam, zoals in Parijs en in die Isis- staat. Zieke mensen, verblind door een waan of gegrepen door vals ideaal.

Marcus – en de andere evangelisten – schilderen ons Jezus af als een man die een boodschap van bevrijding brengt voor iedere mens. En heel letterlijk beschrijft hij Jezus die geestelijk zieke mensen wist te bereiken losmaakt uit de klem waarin ze gevangen zitten.

En laten we wel wezen. In de war zijn, op een valse weg zitten, we kennen dat wel, we kennen dat allemaal in meerdere of mindere mate. Vaak een weg die voortkomt uit onze angst om te verliezen, om in te leveren. We zetten zo gemakkelijk onszelf, onze eigen verlangens en onze eigen gedachten centraal in ons leven en dat gaat dan vaak ten koste van de ander en het welbevinden van de ander. Jezus boodschap is heel duidelijk: richt je op de ander, op de mens naast je. En als gelovige mensen weten we dat we ons dan ook richten op de Ander met een hoofdletter.  Zet het welbevinden van de ander centraal in je leven: heb oog voor je naaste, heb oor voor je naaste, heb hart voor je naaste. Dat was – dat is de levensweg die Jezus ging en waarin hij toonde hoe God welgevallig leven is.

Jezus, beeld van een God die mensen wil bevrijden.

 

In onze sacramenten, onze heilige tekenen zeggen we eigenlijk niets anders dan precies dát. Dat wij met God verbonden mensen zijn, een God die ons niet loslaat, een God die zelfs door de dood heen ons zal vasthouden. Een heel concreet teken daarvan hebben wij in het sacrament van de zieken.  In het gebaar van zalven drukken we uit: heil en genezing en leven; juist daar en dan als ons leven bedreigd wordt.

 

SACRAMENT VAN DE ZALVING

God zal jullie nabij zijn met zijn liefde en kracht.

God moge jullie wonden genezen, jullie pijn verzachten

God schenke jullie vergeving en brenge jullie in vrede

De Geest van Jezus moge jullie verkwikken

Deze zalving is jullie tot teken en onderpand

dat God met jullie is

 

Zalving met Olie en handoplegging

Ik zalf jou in de naam van onze God

ik teken jou met het kruis van Jezus

ik leg op jou zijn Geest.

 

Acclamatie:  Heer U heb ik lief    antifoon bij ps 18    GvL 18

 

Gebed door allen:

God van leven,

In ons midden werden zij gezalfd,

In uw Naam werden zij gezalfd.

Wij vertouwen hen aan U toe.

Wil hen zegenen.

Wees genezing  voor hen, heil en vrede,

Dat zij ervaren mogen

dat U nabij bent met uw liefde en uw kracht

Ga mét hen op hun levensweg

Dat zij veilige mogen zijn in uw hand,

God, bron van alle leven.  Amen

 

GELOOFSBELIJDENIS  

 

 

Ik geloof in de God van het leven,

die vreugde vindt in ieder mensenkind.

Die als een herder zoekt,

totdat Hij de verlorenen heeft gevonden.

Die zorgzaam is als een vrouw

die oog heeft voor het kleinste.

Die als een echte vader

zijn kinderen niet in de steek laat.

 

Ik geloof in Jezus, Gods Zoon,

die mij laat zien wie God is.

In zijn blijdschap om mensen

die Hij weer op hun voeten zet,

gaat de hemel open, is er uitzicht,

ook voor mijn kleinheid.

 

Ik geloof in de Geest van God,

die zich op de onverwachtse momenten openbaart

in de vreugde van mensen

die meeleven met een nieuw begin,

met hervonden kansen van anderen.

Ik geloof dat die Geest

zich ook in mij kan openbaren.

 

Ik geloof in de gemeenschap:

de kerk die ontstaat in mensen

die het zoeken niet moe worden

die het vinden vieren

in dankbaarheid aan de God van het leven. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Overwegingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *