Op de goede weg zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
Op de goede weg zijn zij die barmhartig zijn
Op de goede weg zijn zij die anderen bemoedigen en troosten

Uitgesproken tijdens de uitvaart van pastor George Zeegers († 2016)

George was voor ons iemand op die goede weg. Hij was iemand die ons voorging in het zoeken van die weg. Die weg van God, die niet dezelfde is als onze eigen wegen. Die weg van God moet steeds weer gezocht worden in het concrete leven van elke dag. George zocht en voelde die weg van God in zijn bewogen worden door mensen.

Dagelijks probeerde hij die goede weg van God innerlijk te voelen en te peilen, gewoon midden in de wereld, midden in de waan van alle dag. Hoe actief en creatief hij ook was, steeds zocht hij in degene die hij ontmoette en in datgene wat op zijn weg kwam, contact met de Bron van zijn bestaan.

Altijd was er wel een stukje van zijn ziel vrij om de verbinding te zoeken met zijn God, om in en doorheen de dingen van alle dag, tastend en zoekend te onderscheiden wat hem te doen of te laten stond.

Bewogen om mensen was hij, dat was zijn innerlijk kompas, hongerend en dorstend om hun gerechtigheid, barmhartig en bemoedigend voor zijn naasten, voor allen die hem op zijn weg gegeven werden.

Daar waar regels het leven moeilijk maakten, kon hij niet anders dan reageren, bewogen, maar ook weldoordacht, innerlijk voelend wat er moest gebeuren. In de ogen van sommigen kon hij naïef spreken en handelen, maar naïef, dat was George zeker niet. Want steeds probeerde hij in en met en door zijn spreken en handelen Gods liefdeswijzing te vervullen. Niet zozeer naar de letter, alswel naar de geest van liefde, die God is. Om zo de goede weg te gaan van God met zijn mensen. Zo leefde hij ons concreet het leven op de Karmel voor. Een integere en waarachtige medebroeder was hij voor iedereen. Maar vooral een voorganger op de goede weg van God.

Dat hij voor ons een voorbeeld mag blijven van Gods weg met ons mensen.
Dat wij hem mogen blijven herinneren zoals hij hier met God en met ons heeft geleefd.

Mag ik Ineke Broers (Liturgisch Beraad), Til van de Sande (Diakonaal Beraad), en Harry Faassen (vorig Bestuur) vragen om, als naaste medewerkers van George, ons voor te gaan in zijn gedachtenis.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *