Jezus is in het evangelie van Matteus na zijn glorieuze inkocht in Jeruzalem in steeds heftiger discussie geraakt met de hogepriester en religieuze leiders van zijn volk. En het gaat er hard aan toe. Ook Jezus laat zich niet onbetuigd. In de perikoop die we zojuist hoorden  klinkt de vertrouwde vergelijking van het rijk van god met een wijngaard. God is de landeigenaar, de religieuze leiders zijn de wijnbouwers, de dienaren zijn de profeten en de zoon is Jezus zelf. En hij laat die leiders zelf hun veroordeling uitspreken. En Jezus situeert zijn eigne positie met een beroep op  psalm 118 over de steen die de bouwers afkeurden, maar die hoeksteen wordt.

De wijngaard van de Heer, dat is deze aarde, dat is de mensengemeenschap, dat is onze geloofsgemeenschap, dat is mijn gezin, dat ben ik zelf. God  is de oorsprong en bron van al wat bestaat. Hij is de eigenaar, als ik dat zo zeggen mag.  Híj is de Heer. En overal waar mensen leven in ontvankelijkheid, leven vanuit een houding van ontvangen, wordt het leven gekoesterd, wordt onze omgang met elkaar  gekenmerkt door eerbied, wordt onze aarde in stand gehouden en verzorgd.

Maar overal bestaat de neiging en de verleiding om míj die wijngaard toe te eigene; ook collectief te doen of wij de bezitters zijn, die naar eigen dunken kunnen om gaan met alles, tot eigen baat of vermaak. De natuur uitbuiten, volkeren uitbuiten, misbruik maken van eigen positie in de financiële wereld, in de economische en politieke wereld. We zien overal de desastreuze gevolgen van het grote egoïsme in de wereld. We zien de gevolgen in onze kleine leefwereld waar mensen elkaar misbruiken of klein houden.

De wijngaard van Heer, is de plek waar goede vrucht  gedijt, waar goede druiven geoogst  worden, waar wijn wordt gemaakt, beeld van vreugde en feest  voor de  mens. De plek dus van ontwikkeling en ontplooiing voor elke mens, een plek voor ieder, waar ieder in tel is en mee kan.

Wij hier, wij worden uitgedaagd om de wijngaard van de Heer te zijn, hier in dit stuk van Oss en overal waar we vertoeven. En Jezus is de hoeksteen van ons leven, op Hem bouwen wij. Hij is het gezicht van onze god.

We gaan  dadelijk mensen een zending geven; uitzenden in deze wijngaard van de Heer, die onze parochie is. Zij krijgen een zending als bestuurder of als mensen die hier in onze viering mee voorgaan; om ons te helpen zelf goede wijnbouwers te zijn in  de wijngaard van ons leven.

 

Categorieën: Overwegingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *