Overweging140817  Maria hemelvaart   door pastor George Zeegers

Als je goed luistert dan hoor je wat een geweldige verteller Lucas is.  Lucas was een arts van Griekse afkomst. Hij was een leerling van St. Paulus,  en had Jezus dus niet zelf meegemaakt.  Of hij Maria persoonlijk heeft gekend, weten we niet. En natuurlijk was  hij er niet bij toen Maria haar nicht Elisabeth ontmoette. Maar we horen wel een geweldige beschrijving van Maria. En daaruit blijkt dat Maria voor hem  al een heel  bijzondere vrouw was.  Maria wordt in het evangelie bijna niet genoemd. Lucas had de bedoeling om over Jezus te schrijven. Als aanloop op hele evangelie verhaalt hij het geboorteverhaal van Jezus, gezien vanuit Maria. ( Matteus beschrijft het geboorteverhaal van Jezus vanuit de kant van Sint Jozef ) . en Lucas legt  Elisabeth deze beschrijving in de mond:  Je bent gezegend onder alle vrouwen , want gezegend is de vrucht van jouw schoot. Maria is gezegend in haar kind Jezus.  Gezegend, want de Heer is met haar. Dat is Maria. Kort en heel krachtig.  En dan brengt Lucas Maria zelf aan het woord met een loflied op haar Heer:  Maria’s  geloofsbelijdenis . En we horen in notendop het geloof vertolkt van heel  Israel:  van de God die vanaf Araham barmhartig was voor zijn volk die de eigengereidheid en heerszucht van mensen ontkracht maar oog heeft voor en op neemt voor wat klein is en gering. Een God, trouw is aan wat hij heeft beloofd, een God van het Verbond.

En dat geloof is onze erfenis, beste mensen, want in Jezus,  Maria’s kind, kwam heel die belofte samen:  een God die het met mensen houdt, een God met ons;  Emanuel is Jezus’ zijn erenaam.

Die geloofsbelijdenis van Maria is niet een vroom verhaal, maar een politiek statement! Maria spreekt over de machtigen , de heersers, en de rijken die de dienst uitmaken, én over degenen die geen  gewicht hebben, de geringen.  De God van Israel is een God van recht en gerechtigheid voor elke mens,  ook en vooral voor diegenen die in onze wereld machteloos zijn en niet in tel: de stemlozen, de uitgestotenen; in Bijbelse termen, de vreemdeling, de weduwe en de wees.

Hier in Brabant spreken we veelal , zeker in Den Bosch, van de zoete moeder.  En dat klinkt als lieftallig en klinkt in mijn oren eigenlijk erg soft. Maria was zeker niet een zoetsappige vrouw.  De moeder van Jezus kan geen zoetsappig mens geweest zijn, want  Jezus stond strijdbaar en  revolutionair in de samenleving van zijn dagen en Maria was hem trouw tot onder het kruis.

Maria is terecht ons grote voorbeeld en de moeder van alle gelovigen: een geweldige vrouw, die terecht een ereplaats heeft in onze geloofsbeleving.

Overweging. 140907  23ste zondag     door p. G.Zeegers

Een goede raad. Als je broeder je iets misdoet, spreek hem/haar daarop aan. Luistert die niet, dan haal je er een paar anderen bij, luistert die dan nog niet, dan gooi het in de groep. Kerk staat hier in onze vertaling. Maar die vertaling zet ons gemakkelijk op het verkeerde been. Bij  kerk denken wij aan dit gebouw, of aan de hiërarchie in onze kerk of aan de kerkelijk leer, maar dat bestond in Jezus’ tijd nog helemaal niet. Ecclesia betekent gemeenschap,  gemeenschap van Jezus. Het gaat dus over ons zoals wij hier zitten; onze gemeenschap met zijn feilen en tekorten, maar zeker ook met alle inzet, zorg en hartelijkheid voor elkaar.. Gisteren de busreis naar het Vredespaleis in Den Haag en de martelaren van Gorkum in den Brielle, een hartverwarmende dag. Op vele plekken zijn wij kerk: hier als wij samenkomen op zondag God dankend en biddend, Dadelijk bij de koffie; bij de ziekenmiddag, door de gastvrije aanwezigheid door de week; bij HOI; door onze zorg bij bijzondere momenten in het leven: bij ziekte en rond sterven en dood; bij geboorte en doop, eerste communie en vormsel. Op veel momenten en samenkomen zijn wij kerk van Jezus.

Vandaag horen wij een heel belangrijk gedragsregel. Eentje die gemakkelijk klinkt: elkaar aanspreken op fouten.  Maar dat is een heel lastige: hoe doe je dat: elkaar tactvol aanspreken? En is het wel mijn taak? Moeten anderen, het bestuur of de pastores dat niet doen?

Ja natuurlijk, zij ook, maar ieder van ons als mijn broeder of zuster gezondigd heeft! Wijs hem/haar terecht onder vier ogen! Lukt dat niet, dan onder 8 of 12 ogen. Lukt dat ook niet dan pas door de gehele gemeenschap bij monde van bestuur of pastoor.

Ik erger me vaak aan ongepast gedrag in de trein, of ook op straat, alle rotzooi die zo wordt weggegooid, het vele lawaai. Voor iedereen genoeg momenten van ergernis. En meestal kijk ik maar weg; ik weet niet wat ik oproep als ik me er mee bemoei. En zo verloedert de trein, verloedert de straat, verloedert onze openbare  ruimte; omdat we allemaal wegkijken. In onze liberale tijd moet ook alles maar mogen.

Nee!  Niet alles moet mogen. Wat het  gemeenzame leven verstiert, hoeven we niet, mogen we  niet accepteren.  Maar ja??. ………… Ik denk dat we allemaal een taak hebben. Ieder naar eigen mogelijkheden.

Of die Marie die een hersenbloeding kreeg, verlamd raakte , haar leven opeens overgeleverd aan andermans handen. Boos tot in haar tenen over de gevangenis waarin  ze geraakt was, haar onwillige lichaam waarin ze opgesloten zat.. Boos, kwaad en onmachtig! En niet meer instaat om te relativeren. Boos op man en kinderen en buurvrouw en verzorgers, boos uit pure ellende en onmacht, maar zo iedereen van zich afstootte, omdat niemand meer iets goeds kon doen en ze geen raad wisten met haar.

Hoe spreek je die arme Marie zo aan dat ze steun en hulp ontvangt en  haar onmacht langzaamaan kan overwinnen en weer reëel naar haar onmachtige situatie kan kijken?

Elkaar aanspreken …. in het openbaar of in het privé leven, dat is niet gemakkelijk. Dat is een hels karwei zeggen wij. Jezus noemt het een hemels karwei.

Gelukkig belooft Jezus ons: waar je werkt aan het herstel van de band onder elkaar, alleen of met 2 of 3: Ik ben bij je!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *