No feed items found.

 

Woord van welkom

Goede avond beste mensen. Wat fijn om met zo velen  ons Kerstfeest te vieren. Van harte welkom.

“Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk: Heden is u een redder geboren, Christus de Heer!”  Zo verkondigt de engel de betekenis van de geboorte van dat kind in de kribbe. Die vreugdevolle boodschap brengt ons hier samen. Moge dit hier een echt vieren zijn, mogen wij iets ervaren van wat de Redder voor ons betekent.

Maken we het eenogenblik stil.


Overweging

Het is precies 10 jaar geleden dat ik een tocht ondernam te voet naar Assisi in Midden-Italie, bijna 2200 kilometer ver. Velen van U hebben mij op mijn tocht gevolgd. Een van de bijzondere ervaringen was mijn beleving van beschutting en veiligheid. Ik heb dat toen ook beschreven dat ik twee engeltjes op mijn schouders had, aan elke kant een. Ik praatte daarmee, ik overlegde over de weg die ik gaan zou, en zij gaven mij kracht en geborgenheid. Mijn beschermengelen.

Onze wereld is vol engelen, beste mensen, herkent u dat?  Meestal  hebben ze een gezicht en een stem en een naam en  zitten ze gewoon naast je. Degenen die jou in de wereld de weg wijzen, laten weten en voelen, waar het op aan  komt, wat belangrijk is voor jou; degene op wie kunt bouwen  en die het goed met je voor heeft, degene die je met liefde omgeeft.

In de Bijbel komen veel engelen voor, in de geboorteverhalen van Jezus vliegen heel wat engelen rond. Bij de aankondiging bij Maria, dat zij moeder zou worden. Bij Jozef dat hij Maria toch maar moest trouwen en vanavond in het geboorteverhaal van Jezus. Kijk boven de stal hebben we een engel neergehangen en zijn boodschap heeft hij in zijn handen. Engel , angelus in het Latijn, betekent  boodschapper. Hij brengt de boodschap. En zijn boodschap voor vanavond is: Heden is u een redder geboren, Jezus de Heer.

Een  kindje,  in doekjes gewikkeld want zijn moeder had geen kleertjes voor hem;  in een kribbe want er was geen plaats voor hen bij de mensen. Meer was er niet te zien. Gewoon een kindje.  Meer niet. Gewoon een kindje?  Geen  enkel kindje is gewoon. Dan kan elke moeder hier beamen, elke vader kan ons dat vertellen. Alle opa’s en oma’s weten dat hun kindjes heel bijzonder zijn, terwijl het toch maar gewoon kindjes zijn: hulpeloos en kwetsbaar en heel veel zorg en verzorging behoeven.

Vanavond worden wij uitgedaagd, beste mensen, om het gewone heel bijzonder te vinden. Om onze wereld , onze nuchtere wereld van mijn en dijn, van hebben en houden, de kille wereld van kopen en verwerven, van opbieden en handelen los te laten en met nieuwe ogen te willen kijken naar ons leven  en dat van anderen; met nieuwe ogen te  kijken naar de wereld en  het wonder te bezien. Te luisteren naar  de vele engelen die ons een wereld tonen, waarin we ons mogen overgeven en veilig zijn, de wereld waarin we niet geharnast hoeven rond te lopen en waar het kind in ons zich tonen mag. Kortom de wereld van God.  Die wereld waar het kleine in tel is, waar het zwakke gekoesterd wordt, waar verdriet gedeeld wordt, waar pijn verzacht wordt, waar het leven leefbaar wordt en gedragen.

Kerstmis is een dwaas verhaal, mensen, in onze harde, berekende en rationele tijd. Te gek voor woorden.

Wat geweldig dat we zo’n verhaal  koesteren mogen, hier met velen bijeen. Wat geweldig dat we ons mogen overgeven aan de weldadige beleving dat ons leven er toe doet, dat wij belangrijk zijn, dat ik er mag zijn gewoon zoals ik ben, want die engel, de boodschapper van God,  vertelt ons – en elke engel vertelt ons dat:  God is in onze wereld ingetreden, een redder is ons geboren, Jezus de Heer.

Categorieën: Overwegingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *