141225 Kerstmis 2014  Titus Brandsmakoor

Woord van welkom

Goede morgen, beste mensen, fijn dat u er bent, want het is groot feest. Kerstmis, de geboorte van onze Heer. Jezus  brengt ons hier altijd samen, maar vanmorgen heel bijzonder, nu we zijn geboorte, zijn verjaardag vieren. kerstmis is het feest van het licht in de duisternis.

We ontsteken de complete adventskrans en het licht in de kribbe.

De adventskrans wordt aangestoken

 


Overweging

Johannes, de evangelist, was de  jongste van de apostelen. Hij was wat in alle vier de evangeliën blijkt een van de vertrouwelingen van Jezus, want bij alle bijzondere gebeurtenissen in Jezus’ openbare  leven was hij aanwezig tot bij het kruis, waar Jezus hem de zorg voor zijn moeder, Maria opdraagt. Johannes had door dat alles een heel bijzondere band met Jezus. En als hij zijn evangelie schrijft -al op zeer hoge leeftijd, is voor hem duidelijk wie Jezus is: de mens in wie God mens werd, zich uitsprak en toonde.  En dat zet hij vierkant als een kop boven de proloog van zijn evangelie:  “In het begin was het woord; en het Woord was bij God; en het Woord was God!” Dat is de kern en dan beschrijft hij wie die mens is: ‘ léven’  en  ‘licht der mensen’!   En dat scheppende Woord van God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.  Johannes de doper zelf,  die grote profeet, heeft over Hem getuigd en Hem aangewezen.  In de wet van Mozes kende we al heel veel over God en onze verhouding tot God, in Jezus kwam de volheid van die relatie: genade en waarheid. Jezus: genade voor de wereld en waarheid.

Genade een typisch christelijk woord dat bijna niet te vertalen is. Genade onverdiend goed bevonden worden. Geaccepteerd worden ondanks je feilen en tekorten.  Ieder mens die eerlijk naar zichzelf kan kijken, weet van zijn feilen en falen, van zijn tekorten en mindere kanten.  Geaccepteerd worden ondanks  je tekorten dat is genade, onverdiende goedheid, zomaar. Genade: dat is de gave van de liefde. En ieder mens die liefde kent, kent dat: het wonder van de genade.

Voor Johannes is het duidelijk: Jezus is  genade; de genade van God. Niemand het ooit God gezien. God is de grote onbekende in het leven van iedere mens. In Jezus weten we en kennen we God: Genade op genade.  In zijn brieven zegt Johannes: God is liefde!  Hier in de proloog van zijn evangelie zegt hij: God is genade en die genade is in Jezus aan het licht gekomen, is in Jezus vlees en bloed geworden.

Vannacht vierden we de geboorte van Jezus in het tafereel zoals Lucas dat beschrijft met de kribbe en het kindje en Jozef en Maria en de herders. Lucas melde: “er was voor hen geen plaats in de herberg”. Dat kleine kind had toen al geen plek , geen acceptatie. Johannes schrijft: “Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet.  Johannes vertelt niet een idyllisch verhaal van een kribbe en  herders en engelen. Johannes wijst naar de kern van wie Jezus voor hem is: het mens geworden Woord van God.

Het is Kerstmis beste mensen,we vieren dat met veel versiering en veel feestelijkheid. En dat moet, want het is de grootste boodschap die de mensheid ontving . dat God zich inlaat met mensen, dat God met mensen is begaan, dat God genade is voor de mens, genade voor elke mens, voor jou en  mij.

Categorieën: Overwegingen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *