Overweging

Soms kunnen woorden ineens een andere betekenis krijgen dan de gewone. Zo’n woord is radicaliseren. Maar nu betekent radicaliseren zoiets als gevaarlijke Moslim jihad strijder worden of willen worden. Geradicaliseerde jonge Islamieten zijn mensen die je in de gaten moet houden. En als ze zich willen bekeren en vanuit Syrië willen terugkeren naar Nederland, dan kun je hen beter maar niet geloven. “Liever dood dan terug”, zei een politicus. Maar: iemand geen nieuwe kans geven gaat regelrecht in tegen het christelijk geloof. Ons geloof spreekt juist van bekering – vergeving – nieuwe kans.Het is zelfs de kern van ons geloof: vergeving van zonden.

Vanavond gaan we in deze viering iets radicaals doen. We stellen een uiterlijke daad met de bedoeling dat die innerlijk een uitwerking heeft.  We steken de brand in onze oude levenswijze waarin we gehecht waren aan al te aardse zaken:  onze eigen zekerheden, onze onverschilligheid voor mensen in nood, ons verzuim het goede te doen en onze gerichtheid op mijn eigen ik dat geen ruimte biedt aan een ander.We kennen het allemaal: de zorg om ons ikke, ikke, ikke. We hebben allemaal vergeving van zonden nodig: zwakheden, tekorten, ons falend mens- zijn. Ons leven is niet perfect, en wij zijn het ook niet.

Van tijd tot tijd hebben we een nieuw beging nodig, een nieuwe oriëntatie waar het in het leven werkelijk om gaat.Jezus noemt het woord gerechtigheid – centraal begrip in het joodse geloof.  Het is een uitdagend woord:  gerechtigheid beoefenen.Zorg ervoor dat kleingehouden mensen rechtop kunnen lopen;zorg ervoor dat door eerlijk te delen niemand tekort komt;zorg  voor een eerlijke, onkreukbare en oprechte levenswandel zodat je iedereen recht in de ogen kunt kijken en je je niet beschaamd hoeft af te wenden. De wereld zou een stuk mooier zijn als er gerechtigheid zou heersen.

Gerechtigheid kan een kwestie van passen en meten worden: ieder het zijne; ik geef opdat jij geeft;  gelijk oversteken; jij niet meer dan ik.

Jezus pleit voor een overvloeiende gerechtigheid: méér dan het gewone. Gerechtigheid krijgt de kleur van barmhartigheid. Radicale gerechtigheid.

Gerechtigheid kun je beoefenen. In zekere zin kom jezelf niet te kort. Wat je een ander geeft, mag je ook zelf hebben.  In barmhartigheid kun je je oefenen. Je geeft iets van jezelf wat niet had hoeven te geven. Met wat je een ander geeft, wil jij bij de ander zijn. Desnoods wil je verbonden zijn in het tekort om het samen te dragen of uit te houden.  Gerechtigheid heeft later zijn loon in de hemel. Barmhartigheid wordt beloond met het Koninkrijk Gods dat hemels is en op aarde gestalte kan krijgen. Dat midden onder U is, zegt Jezus.

De drie grote godsdiensten – Jodendom, christendom, Islam  – hebben gemeenschappelijk dat wij van tijd tot tijd een reis naar binnen moeten maken, een bezinning op wie we zijn en wat we willen zijn.

In de Islam kent men het woord jihad  Ook dat is een woord dat wij alleen maar kennen als gewapende strijd. Preciezer: strijd tegen hen die de Islam bedreigen. Dat is overigens de kleine jihad.

De grote en veel belangrijkere  jihad is de strijd tegen het ego, tegen het ikke dat niet het ware zelf is.  In de grote jihad hebben we als middelen:  vasten,  bidden en delen. Drie oefeningen in de drie godsdiensten in méér mens worden.

Deze drie oefeningen worden gedeeltelijk gezamenlijk beleefd: we beginnen onze veertigdaagse tocht naar Pasen op dit uur; in de kerkdiensten – door de week en op de zondagen – richten wij ons biddend tot God ; in de Vastenactie voor kindsoldaten in Uganda delen we van wat we hebben.Jezus vraagt ons om dat radicaal te doen. Hij vraagt om radicale, misschien zelfs geradicaliseerde,  christenen.

Bid waar je bent in stilte ; geef zonder berekening  wat je hart je ingeeft; matig je onopvallend in eten en drinken en in dingen waarvan je gewoonlijk geniet.

Deze ongezien wijze van levensvernieuwing is heel moeilijk, maar juist daarom ook de moeite waard. Door jouw levensvernieuwing groeit er een nieuwe leefwijze die als zout en gist heel de kerk en heel de samenleving kan inspireren.  Ook al zie je er de resultaten niet van,  je kunt wel geloven dat ze er zijn. In de verbrande as van de oude mens gloeit de nieuwe mens van Pasen.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *