7 januari 2019 Openbaring van de Heer     

Aandachtig had de kleine Hanna gekeken hoe de kist met oma erin in de grond werd gelaten. Nieuwsgiering keek ze naar al de huilende mensen. Daarna was het een soort feest en er werd weer gelachen. Mama bracht Hanna na die dag vol indrukken naar bed toe. “Waar is oma nou? ”, vroeg Hanna. Mama liep met Hanna naar het raam wees in de lucht.“ Kijk, oma is nu een sterretje aan de hemel”.  “O, dat zou ik ook wel willen zijn, zo’n ster”, dacht Hanna. 

In het Midden-Oosten met zijn prachtige sterrenluchten bestond de overtuiging dat iedere mens die goed geleefd had, een ster aan de hemel werd.  “Zoals die persoon was”, zo zullen wij ook eens zijn. Een ster. Van belangrijke personen zoals koningen, was die ster al te zien voor hun geboorte of bij de troonsbestijging. Deze koning zal als een lichtende ster over zijn volk heersen.  

Ook in het Westen noemen we belangrijke personen sterren. Voetbalsterren, schaatssterren, zangsterren. Zoals zij of hij is, zouden wij willen zijn: fonkelende sterren die ieders aandacht krijgen. Deze personen worden sterren aan wie we ons gaan oriënteren. Zij worden een ideaal en geven houvast.   

Op deze manier keken wijzen uit het Oosten naar sterren en zagen aan een bijzonder ster dat er iemand geboren was van Koninklijke allure. Achter die ster aan gingen ze op zoek naar een koning. Een koning die zij wilden eren en aan wiens wijsheid zij zich wilden laven. In Jeruzalem aangekomen menen ze hun bestemming bereikt te hebben.  Maar koning Herodes die op zijn troon gehouden wordt door de Romeinse bezetters van het land, schrikt van de vraag: “waar is pas geboren koning der joden?” Hij weet niets van een ster, niets van een nieuw kind. En als er iemand gehuldigd moet worden dan is hij dat toch: Herodes de Grote!  In politiek opzicht klopt dat. Herodes had het kleine staatje Juda waar hij koning over was, in dertig jaar tot een flinke en welvarende staat uitgebouwd. De rijke bovenlaag had goed geprofiteerd van zijn bewind. Altijd had de steun van de keizer van Rome gehad. De economie draaide goed en kleine opstandjes beteugelde hij wel. Hij, Herodes, verdraagt geen andere ster!  

Hevig verontrust raadpleegt hij de religieuze leiders over de geboorte van een bijzonder koningskind. Zij vinden bij de profeten een uitspraak over een herder en leidsman uit Bethlehem. Niet over een machtige koning op zijn troon, maar over een koning die als een herder over zijn volk waakt.  Herodes stuurt de wijzen op weg. En zie: de ster die niet meer scheen boven Jeruzalem, is er weer en leidt hen naar een huis in Bethlehem. Daar vinden ze het Kind en zijn moeder. Zij bieden Hem vorstelijke geschenken aan: goud, wierook en mirre.   

Daarna vertrokken ze langs een andere weg naar hun land terug. Daarmee verdwijnen ze ook uit de Bijbel en uit de geschiedenis die we kunnen nagaan. Daarmee begint ook een verhaaltraditie waarin wij van alles over hen weten wat we niet kunnen weten.  Verhalen waarin wij wel ons geloof uitdrukken. Bijvoorbeeld dat er een zwarte, een witte en een bruine koning was. Afrika, Europa, Azië.  Want Jezus is gekomen voor alle mensen in deze wereld.  Toen ze vertrokken waren ze dertig, veertig en zestig jaar oud. Jezus komt voor alle generaties.   Er zij drie koningen vanwege de drie geschenken. Die geschenken zijn symbolen: goud voor de Koninklijke waardigheid; wierook voor zijn goddelijke waardigheid; mirre – zalf – als voorzegging van zijn lijden en dood. In sommige landen komen de koningen ook nu nog op bezoek en zetten met krijt op de deur het jaartal 2019 en B C M. Balthasar, Casper en Melchior. Maar BCM kan ook betekenen: benedicat Christus mansiomen, moge Christus dit huis zegenen. Al die verhalen wijzen op één waarheid: Christus is het Licht voor alle volkeren. In Christus straalt Gods liefde naar mensen toe.

Als we al die mooie verhalen even laten liggen en nog eens goed naar het evangelieverhaal kijken dan zien we twee actuele zaken. Om in het licht van de ster te komen moet je in beweging komen.  Soms moet je huis en haard verlaten. In ieder geval moet je van je stoel op staan. Er zijn – binnen en buiten de kerk – veel zoekende mensen. Zoekende mensen zijn beweeglijk mensen en vinden in ontmoetingen met anderen licht over hun leven. Daarbij kunnen we elkaar wijzen op Jezus, oriëntatiepunt, licht der wereld, al zoekende Hem navolgen, al doende worden zoals Hij.  De wijzen die nog op zoek zijn, gààn. Herodes die het weten kan blijft onbeweeglijk zitten. Hij zit in het centrum van de macht, maar het licht van de ster straalt niet meer. Vastgeroest in zijn eigen waarheid is zijn leven donker en duister.   

Herodes de Grote speelt wel een rol in het verhaal, maar de hoofdrol is weggelegd voor de pasgeboren koning der joden, het Kind van Bethlehem, het licht van Godswege over de wereld. De macht van Herodes – economische en militaire overmacht over de gewone man – wordt aangetast door een ander type leider: een leidsman die om het volk bekommerd is, die op herderlijke wijze zorg draagt voor het verloren schaap. Een vredesvorst wordt hij ook wel genoemd. Een vriendelijk uitstraling naar alle mensen.   De vraag van het evangelie aan ons is: vertrouw je je toe aan de zittende machten in deze wereld, in dit land, in deze samenleving?  Of sta je op en ga je op zoek naar een plekken waar het licht van Christus straalt: vrede voor vervolgde christenen; hulp voor de noodlijdenden; troost voor zoeken en bedroefden; gerechtigheid voor de gewone mensen. Is voor jou Gods mildheid en trouw zoals die in Jezus verschenen is, een ideaal? Is het licht van Christus jouw leidslicht op jouw levensweg? Is Christus jouw ster?            

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *