De evangelielezing is het begin van de Bergrede.

De Bergrede is een samenstel van uitspraken die Jezus op verschillende momenten van zijn predikend rondgaan gedaan heeft. Mattheus heeft al deze uitspraken geordend in een grote redevoering die wij nu de Bergrede noemen.

Die Bergrede kun je lezen als een samenvatting van hoe Jezus wil dat wij ons gedragen. Ten opzicht van God. Hij leert ons het Onze Vader.

Ten opzichte van elkaar.  Vergevend. Niet veroordelend. Barmhartig.

Ten opzicht van onszelf. Eerlijk. Integer. Bescheiden.

De Bergrede is een gezaghebbende tekst waar de leerlingen van Jezus zich aan te houden hebben.  Dat Jezus met gezag spreekt kun je aflezen uit de woorden: Hij ging de berg op, ging zitten en onderrichte.

Net als eeuwen geleden Mozes de joodse leefregels gaf, geeft Jezus hier de leefregel van de christelijke gemeenschap.  Mattheus presenteert hier Jezus als de nieuwe Mozes.  Net als Mozes gaat Jezus ons voor naar het beloofde land, naar een samenleving, een maatschappij, die we Rijk van God mogen noemen.

Bij dat Rijk van God moeten we niet alleen denken aan de hemel waarin we na onze dood mogen leven.  Als wij het rijk van God niet tijdens ons leven beginnen, dan zullen we het nooit bereiken.

In acht kernachtige spreuken geeft Jezus ons acht wegen die wij in dit leven kunnen gaan om het Rijk van God nu reeds te beleven. Als wij echt in die geest leven en handelen, zal God voltooien wat wij begonnen zijn. Maar als wij niets hebben aan te bieden, kan Hij niets voltooien.

Die Spreuken beginnen met het wat ouderwetse woord zalig.

Zalig betekent: alles wat goed of wenselijk is. Dat wensen we elkaar met Kerstmis, Nieuwjaar en Pasen toe. “Alles wat wenselijk is, gun ik jou”.

Het woord zalig kan ook vertaald worden met gelukkig.  “Het lukt jou goed” zoals je er nu aan toe bent.

Omdat het eindpunt van alle spreuken het Rijk van God is vertalen weer anderen: “Op de goede weg”. Je bent er goed aan toe als je zo leeft.

De eerste hoorders van deze spreuken waren de leerlingen van Jezus.

Ze hadden alles achter gelaten om hem te volgen. Bij dat ‘alles’ hoort de zekerheid van hun bestaan. Ze hebben hun beroep en hun inkomsten achtergelaten om Jezus te volgen. Hun leven is volkomen toekomstgericht.

Gericht op de nieuwe samenleving die ze mèt Jezus: nabijheid van het Rijk van God noemen.

De tweede groep hoorders is ‘de menigte’. Het zijn de mensen die geen plek kunnen vinden in de samenleving. De zieken die naar de rand werden geschoven. De zondaars die werden uitgestoten. De armen die alles van God verwachtten. De mensen voor wie de lasten van de joodse wet te zwaar waren en die door de godsdienste leiders werden vernederd.  De ‘menigte’ is de onderkant van de samenleving.

Een maatschappij die gebouwd is op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, schept zo zijn eigen onderkant. Met deze mensen aan de onderkant wil Jezus het rijk van God beginnen.

De derde groep zijn de hoorders van vandaag- wij dus. 

De vraag die Jezus ons stelt is deze: zijn jullie mensen die toekomstgericht willen leven? Leven met het oog op het Rijk Gods dat komen zal?


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *