1 september 2019 , 22e zondag door het jaar.

Welkom aan tafel.

 Je vindt in de boekhandel veel boeken die beginnen “wijsheid”. De wijsheid uit de woestijn. Spreuken van de woestijn monniken.De wijsheid van stenen. De betekenis van edelstenen.De wijsheid van het hart. Alles over liefde en verliefdheid.De wijsheid van emoties. Hoe die te regelen zonder er in om te komen.De wijsheid van Jezus Sirach. Hoe je een wellevend persoon kunt worden.De wijsheid van Jezus Sirach is een wijsheidsboek uit de Bijbel. De wijsheid van Johan Cruijff. “Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen”.In tegenstelling tot Johan Cruijff vergissen de meeste mensen zich wèl en maken dan ook wèl fouten. In de wijsheid van Jezus van Nazareth kun je lezen hoe makkelijk mensen fouten maken en zich dus wel vergissen.

Lucas tekent Jezus als een wijsheidsleraar. Die wijsheid haalt Jezus uit zijn scherpe observatie van mensen. Hij ziet hoe ze zich gedragen en hoe ze erop uit zijn de beste plaatsen te zoeken aan tafel. Hoe dichter bij de gastheer des te beter. “Als ik maar goed zit”. “Als ik maar genoeg aandacht krijg.” “Als ik maar gezien word.” Met de nodige humor wijst Jezus wat de gevolgen kunnen zijn. Straks komt de ceremoniemeester van het feest jouw plaatsje op eisen voor een andere gast, en mag jij ergens achteraf gaan zitten.

Wil Jezus ons nou wellevendheid leren? Geeft hij een lesje in etiquette? Ik denk wel dat wellevendheid en hoffelijkheid belangrijke waarden zijn die in de maatschappij van het “ ikke in het midden” verloren dreigen te raken. Een samenleving waarin men respectloos het eigenbelang vooropstelt leidt alleen maar tot toenemende ellende. Rekening houden met een ander is een teken van beschaving. Een beschaving die in onze dagen onder druk staat.

Toch gaat het Jezus niet in de eerste plaats om wellevendheid .Denken dat jij de belangrijkste bent is méér dan een vergissing. Als Jezus tot zijn gastheer spreekt dan komt het wezenlijke aan de orde. Als je als gastheer alleen maar mensen zoals jij zelf bent uitnodigt, mensen die aan jou gelijk zijn, mensen die met jou welgezind zijn, dan draai je alleen maar in je eigen kringetje rond. Jouw gastvrijheid heeft niets te maken met openheid van hart, met zien wat een ander nodig heeft, met zien wat iemand scheelt. Zulke gastvrijheid is een vorm van dichtgetimmerd groepsegoïsme.

Het is niet wijs, niet wellevend en niet hoffelijk om geen ruimte te bieden aan mensen die jou nodig hebben. Jezus noemt armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden op. Deze mensen stonden in Jezus’ tijd aan de rand van de samenleving. Deze mensen waren nergens welkom. Geen plaats aan tafel. Egoïsme, groepsegoïsme, de voortdurende nadruk op eigenbelang zijn de grootste vergissingen die we maken.

In onze dagen kan het rijtje van Jezus luiden: armen, zieken, vereenzaamden, vluchtelingen, mensen die veel zorg nodig hebben. Hebben deze mensen een plek in ons leven? Zien we hun nood? Weten we wat hen scheelt? Hebben wij hart voor hen? Maken wij plaats aan tafel? We vergissen ons als wij deze mensen buitensluiten. Hun geroep wordt door God gehoord.

In onze parochie schenken de beide Zonnebloemafdelingen aandacht aan kwetsbare mensen. Zieken, hoogbejaarden en mensen met handicaps. Het belangrijkste werk wat ze doen is het bezoekwerk. Dat betekent: een luisterend oor zijn. Ook organiseren ze middagen. Mensen komen uit hun huis en ontmoeten elkaar. Gastvrijheid en verbondenheid.


Bezoekwerk in het algemeen is een kwaliteit van de parochie en tegelijkertijd een prioriteit. Niet onder elkaar maar open voor elkaar. Niet ons groepje maar wij allemaal samen. Onze parochie is blij met de Zonnebloemen! We steunen hen graag.

In veel evangelieverhalen komen zieke mensen voor. Aandacht voor zieken is een kwaliteitsmerk van het Rijk van God. Aandacht haalt mensen uit hun isolement en is genezend. Ook zieken horen erbij. Een van de zeven sacramenten is de ziekenzalving. Een sacrament is een teken van Gods Nabijheid en ook van God nabij willen zijn. Een zieke of ouderen belijdt: “ Ik vertrouw me toe aan Gods handen” en God belooft: “Ik ben jou nabij met mijn vergevende barmhartigheid en geestelijke genezing”. Het is mooi om dit sacrament op ziekendag in het midden van deze gemeenschap te kunnen vieren. In ons gebed, ons meeleven, onze aandacht worden de handen van God voelbaar aanwezig.

In de viering van de Eucharistie worden we uitgenodigd het brood te delen dat gebroken is. Het brood is de aanwezigheid van de Heer Jezus die zich breken liet. Aan de tafel van de Heer hoeven we niet dichtbij de Gastheer te gaan zitten. Hij komt naar ons toe en zegt: als je in Mijn leven wilt delen, ontvang dan ook de moeite die het kost voor een ander te leven. Allen wie nu leeft met het oog op anderen zal eens delen in het eeuwig leven.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *