Een uitvaart en aandachtig en zorgvuldig afscheid nemen is heel belangrijk voor de verwerking van het rouwproces. Een uitvaart is een geheel van handelingen, plechtigheden en rituelen na het overlijden van een persoon. De uitvaart wordt besloten met een teraardebestelling of een crematie.

Vroeger bestond een kerkelijke uitvaart uit de eeuwenoude uitvaartliturgie van de kerk met vaststaande rituelen, gebeden en gezangen. Veel oudere mensen spreekt die beproefde manier van een kerkelijke uitvaart erg aan ook omdat het herinneringen op roept aan uitvaarten van hun (groot)ouders, vrienden en kennissen. Een liturgie die voor iedereen gelijk was: voor arm en rijk, voor boer, burger en buitenlui.

Iemand op de wereld zetten is een ultieme daad van liefde, iemand helpen afscheid te nemen van het leven en uitzwaaien is dat ook.

Tegenwoordig is er een groeiende behoefte om een uitvaart juist onderscheidend te maken, anders dan die van anderen. Met persoonlijke bijdragen van kinderen en kleinkinderen in zang, lezing, voordracht of toespraak en muziek/zang. Het komt lang niet altijd de kwaliteit van een afscheidsdienst ten goede. Dat is jammer.

Ouders die bij leven al kiezen voor een kerkelijke uitvaart vanuit de St. Jozefkerk adviseren wij om samen met hun kinderen in alle rust af te spreken en vast te leggen hoe zij hun uitvaart geregeld willen zien. Voor veel kinderen is het anders bij overlijden vaak spoorzoeken in een voor hen onbekende wereld.

In onze parochie is een traditionele kerkelijke uitvaart met eucharistieviering de standaard. Maar daar zijn meerdere varianten op mogelijk. Men kan ook kiezen voor een uitvaart in een woord en communieviering met lekenvoorgangers of ook alleen een gebedsdienst. Elke variant biedt zijn eigen mogelijkheden voor maatwerk. Belangrijk is dat de uitvaart plaats heeft in de sfeer zoals de overledene die gewenst had.

Categorieën: Bijéénkomen