Wie ernstig ziek is of stervende, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke. Aan ernstig zieken, mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend. Het sacrament is bedoeld om kracht te geven in het lijden.

Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving H. Oliesel genoemd. Dat had bijklank van het denken aan de dood, maar ziekenzalving wordt niet alleen aan stervenden toegediend. Ook mensen die bijzonder zwak zijn of aan een levensbedreigende ziekte lijden kunnen vragen om een ziekenzalving.

In onze parochie bedienen wij twee keer per jaar medeparochianen die zich daar voor aanmelden tijdens de zondagviering met de ziekenzalving. Dat zijn twee bedieningen van een groep. Los daarvan een eventueel daar bovenop kunnen mensen individueel om ziekenzalving vragen als zij hun persoonlijke situatie daartoe aanleiding vinden geven.

Voor de ziekenzalving kan men afspreken via het parochiesecretariaat.

Categorieën: Sacramenten