Liefde is een werkwoord. Ook een kerkelijk huwelijk en het ontvangen van het sacrament van het huwelijk zijn geen garantie op een huwelijksleven zonder zware stormen en mogelijke schipbreuken. Trouwen is een engagementsverklaring waarbij een vrouw en een man zichzelf aan elkaar schenken en beloven elkaar lief te hebben en te waarderen voor de rest van hun leven. Ze vertrouwen hun samenleven daarbij toe aan Gods liefde en vragen hem om zegen over hun relatie. In het kerkelijk huwelijk beloven partners altijd weer kansen te scheppen voor elkaar om opnieuw te beginnen. Net zoals God doet overigens. Hun relatie wordt afgestemd op Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens. Als ouders delen ze in Gods scheppende kracht.

Mensen die van plan zijn te gaan trouwen moeten ruim voor de geplande datum via het secretariaat contact op nemen met de pastoor. Je wordt dan uitgenodigd voor een eerste gesprek en voor het samenstellen van een huwelijksdossier (personalia, trouwboekje burgerlijke stand, doopbewijzen). Je spreekt met de pastoor een aantal avonden af ter voorbereiding van het huwelijk en voor het samenstellen van de viering.

Categorieën: Sacramenten