Er zijn drie sacramenten te ontvangen en stappen te zetten voor ieder mens(je) die lid wil worden van de kerkgemeenschap. Het doopsel als eerste. De tweede stap is de eerste communie, wanneer het kind voor het eerst mee doet met de eucharistie. In feite bepaalt niet het kind maar zijn ouders of de eerste twee stappen gezet worden. Bij de derde stap –het vormsel— bevestigt het kind (zelf) dat het wil instemmen met de keuze die de ouders hebben gemaakt.

De ouders van gedoopte kinderen worden uitgenodigd om hun kind mee te laten doen met de eerste communie en kennis te laten maken met het vieren van eucharistie. Daar gaat een voorbereiding aan vooraf voor alle kinderen die mee gaan doen. Dan wordt hen uitgelegd waaraan hij/zij mee gaan doen. Ook de ouders worden daar met een ouderavond bij betrokken.

Categorieën: Sacramenten