De biecht ook wel boetesacrament, sacrament van vergeving of sacrament van boete en verzoening genoemd, is een van de zeven sacramenten van de katholieke kerk. In dit sacrament kan een gevolmachtigd priester in Gods naam zonden vergeven. Deze priesterlijke functie wordt biechtvader genoemd. Boeten heeft in dit verband niet alleen dat je jezelf een straf op legt, maar vooral dat je de verhoudingen die door je tekortkomingen zijn beschadigd of vernield, weer tracht te herstellen.

Wat is de reden dat iemand wil biechten? Waarom kan iemand daar behoefte aan hebben. Mensen moeten dat zichzelf afvragen voordat ze daartoe over gaan. Als je alleen wilt biechten om iets van je af te praten, dan kan het zo zijn dat je je na een biecht wel verlicht voelt maar nog steeds ook bezwaard. Je hebt alleen je hart gelucht. Je blijft dan nog met je fouten, tekortkomingen, zonde zitten. Maar je zou moeten proberen met stilte, meditatie, bezinning je geweten te onderzoeken en de vraag stellen, geeft wat ik gedaan heb pas in de ogen van God, van de Liefde. En het is vervolgens niet alleen van belang dat je beseft (echt tot je door dringt) wat er fout liep, maar dat je ook gaat boeten zoals een visser zijn netten boet. De beschadigde verbindingen met God en je medemens ook proberen te herstellen.

Voor een biechtgesprek kun je altijd een afspraak maken via het parochiesecretariaat.

Categorieën: Sacramenten