Sacramenten — Priesterschap

De bevoegdheden wat betreft de sacramentenbediening zijn verschillend. Alleen een priester gaat voor in de eucharistie, bedient de ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening, doopt en bevestigt huwelijken. Onze parochie kent een gewijde priester die pastoor en teamleider is, pater Tom Buitendijk o.carm, en een niet gewijde pastoraal Lees meer…

Sacramenten — Ziekenzalving

Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving H. Oliesel genoemd. Dat had bijklank van het denken aan de dood, maar ziekenzalving wordt niet alleen aan stervenden toegediend. Ook mensen die bijzonder zwak zijn of aan een levensbedreigende ziekte lijden kunnen vragen om een ziekenzalving. In onze parochie bedienen wij twee Lees meer…

Sacramenten — Huwelijk

Mensen die van plan zijn te gaan trouwen moeten ruim voor de geplande datum via het secretariaat contact op nemen met de pastoor. Je wordt dan uitgenodigd voor een eerste gesprek en voor het samenstellen van een huwelijksdossier (personalia, trouwboekje burgerlijke stand, doopbewijzen). Je spreekt met de pastoor een aantal Lees meer…