Sacramenten — Priesterschap

De bevoegdheden wat betreft de sacramentenbediening zijn verschillend. Alleen een priester gaat voor in de eucharistie, bedient de ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening, doopt en bevestigt huwelijken. Onze parochie kent een gewijde priester die pastoor en teamleider is, pater Tom Buitendijk o.carm, en een niet gewijde pastoraal Lees verder…