Datum en tijd
Locatie
Paaskerk

Categorieën


In de documentaire Erbarme dich (Ramón Gielings, 2015) komen mensen aan het woord die een speciale band hebben met Bachs Matthäuspassion, en dan met name met de bekendste aria uit dat oratorium: ‘Erbarme dich, mein Gott’. Iedere geïnterviewde heeft een eigen reden om hier te luisteren naar dit muziekstuk van Bach, dat de lijdensweg van Christus verhaalt en ieder jaar rond Pasen wordt opgevoerd. Dat levert een reeks interessante, aangrijpende, of voor sommigen misschien zelfs inspirerende verhalen op.

Een van deze verhalen wordt verteld door dirigent Pieter Jan Leusink. Hij vertelt over hoe hij opgroeide in een streng gereformeerd milieu: ‘In die kringen was opera iets van de duivel’. Net als homoseksualiteit trouwens, leren we uit het verhaal over een zeer getalenteerde zanger die verguisd werd door zijn gelovige omgeving. Maar dankzij de muziek konden deze mensen zich door moeilijke tijden heen slepen. Met name de Matthäuspassion heeft de kracht om te troosten, legt de Amerikaanse operaregisseur Peter Sellars uit. Ook de Nederlandse schrijfster en dichteres Anna Enquist praat daar over mee. De dood van haar dochter verwerkte ze door te schrijven, en door piano te spelen. Bachs Goldberg-variaties bleken een therapeutische werking te hebben. Later ontdekte ze dat achter diezelfde muziek een tragedie zat die opmerkelijke gelijkenissen vertoonde met haar eigen leven.

Erbarme Dich is een documentaire die met beeld en tekst de kracht van Bachs muziek wil overbrengen. Een mooie inspiratiebron voor ons in deze tijd van het jaar.

Categorieën: