Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


Op zondag 23 september 2018 vindt voor de derde maal de Titus Tocht plaats, een wandel- en fietstocht ter ere van Titus Brandsma. Deze ereburger van Oss, kloosterling in de orde van de karmelieten, is in 1942 in Dachau gestorven, omdat hij zich verzette tegen het nazisme. Daarom organiseert de Titus Brandsmaparochie Oss in samenwerking met Atletiekvereniging A.V. Oss ’78 deze tocht op de laatste zondag van de Vredesweek. U kunt kiezen uit drie wandelafstanden, 10, 20 en 30 km, een fietstocht van 30 km, en twee startplaatsen, Oss en Haren.

Meer informatie is te vinden op de speciale website van de Titus Tocht: http://www.titustocht.nl/

Categorieën: