Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


Het sacrament van het Vormsel zal in dit najaar weer worden toegediend aan de kinderen van groep 8. Een informatieavond daarover is op maandag 9 september om 18.30 uur. De presentatieviering zal zijn op zondag 29 september om 10.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met p. Leon Teubner.
pastor.teubner@tb-parochie.nl; tel. 622 164.

Categorieën: