Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


Elke eerste zondag van november vieren we het patroonsfeest van onze parochie ter nagedachtenis aan de zaligverklaring van Titus Brandsma door paus Johannes Paulus II op zondag 3 november 1985.

Titus Brandsma stierf op 26 juli 1942 in Dachau. Op 26 juli is er ieder jaar een eenvoudige viering in de kerk waarna we bloemen brengen bij zijn beeld bij het Titus Brandsma Lyceum. In Nederland wordt zijn gedachtenis gevierd op 27 juli. Om met meer luister en vooral met meer mensen Titus te gedenken vieren we het patroonsfeest van onze parochie op de eerste zondag van november. Het voorbeeld van Titus is ook in onze dagen nog van belang. Zin, geestkracht en zijn  moed kunnen ons sterken christen te zijn in de wereld van vandaag.

Categorieën: