Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur komen we samen rond het evangelie van de komende zondag. We proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar elkaar. U bent van harte welkom, zo vaak u wilt.

Informatie en begeleiding

Pastoraal werker Leon Teubner

Categorieën:

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »