Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


Zondagmiddag 15 december om 16.00 uur.
In wat in de Engelse traditie “an eveningsong”
heet komen we bij elkaar. Om te zingen, om te
luisteren naar woorden die ons op weg helpen
naar kerst. In een sfeer van samen zijn met oog
voor de actualiteit en voor de traditie.
Een begin maken, een opstap naar kerstmis.
Iedereen mag zich van harte welkomen voelen
in onze Jozef kerk.

Categorieën: