Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën Geen categorieën


KLEDINGINZAMELING 20 APRIL.
Op Paaszaterdag 20 april kunt u wederom kleding bij de kerk brengen voor Mensen in Nood. De opbrengsten van deze ingezamelde kleding gaat naar een project in Sulawesi. U kunt de kleding in gesloten zakken aanleveren tussen 10.00 en 12.00 uur.

Categorieën: