Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


Op deze feestdag eert de wereldwijde Karmel- familie Maria als zuster in het geloof en als Moeder en Luister van de Karmel. Zuster omdat zij met ons leerling van Jezus is. Moeder omdat zij met mildheid en goedheid ons op haar Zoon Jezus wijst. Hem navolgen, leven in het voetspoor van Jezus, daartoe zijn wij geroepen! Dit is geen voorrecht van Karmelieten alleen. Dat is de roeping van iedere christen. Het is een kwestie van accent. In de Karmel proberen wij leerling van Jezus te zijn zoals Maria: open, in afwachting, bereid je te laten verrassen. Maar ook: woorden van Hem en over Hem bewarend en overdenkend. Bij die navolging van Jezus hoort er voor de Karmel wezenlijk bij dat wij, zoals haar zoon Jezus, Maria als moeder liefhebben en eren. De wederzijdse band tussen Jezus en Maria inleven en beleven is kenmerk van het Karmel ideaal. Maria is de moeder van alle Karmel zusters en Karmel broeders.

Op donderdag 16 juli om 9.00 uur willen wij de Eucharistie vieren. Daarin zal Peter Lammers, lid van Karmelkring en werkgroep gebedsdiensten, de overweging houden. Na de viering zal er een eenvoudig doch feestelijk ontbijt zijn voor allen die deze viering bijwonen.

Het is wel van belang dat u zich bij de receptie opgeeft voor het ontbijt vóór 10 juli.

Pastoor Tom Buitendijk.

Categorieën: