Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


19 APRIL GOEDE VRIJDAG 15.00 UUR EN 19.00 UUR.

Wij gedenken het lijden en sterven van de Heer.
Zijn liefde voor ons bracht Hem aan het kruis.
Wij staan stil bij deze liefde ten dode toe
en gedenken hen die vandaag lijden.
Wij eren de Gekruisigde met meegbrachte bloemen om 15.00 uur. De donkerte van de dood verdrijven wij met licht om 19.00 uur.

Categorieën: