Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 3)

zondagmiddagconcert op 30 juni met het nijmeegs koper konsort.

Op 30 juni staat ons een spectaculair optreden in onze kerkzaal van het NKK te wachten. Het illustere gezelschap bestaat uit een tiental koperblazers uit Nijmegen en omstreken. De huidige bezetting bestaat pas sinds kort, maar het orkest heeft een oorsprong die veel verder teruggaat. Het repertoire omvat 2 tot 10 stemmige muziek, oorspronkelijk gecomponeerd voor koperinstrumenten of bewerkingen voor dit ensemble. Een belangrijk deel van het repertoire komt uit renaissance en barok. Verder worden er ook eigentijdse werken gespeeld. Bij diverse feestelijke en plechtige gelegenheden trad het NKK aan als muzikale onderstreping van het gebeuren. Diverse koren in Nijmegen en omgeving verzochten het NKK om hun concerten op te luisteren. Na de eeuwwisseling heeft het NKK een lange tijd stilgelegen, maar in 2013 is er een herstart gemaakt met een nieuwe bezetting. De kern van het ensemble bestaat uit amateurs en (semi)professionele muzikanten die elkaar in hun studententijd ontmoet hebben in het Nijmeegs Studentenorkest. Het gedeelde enthousiasme voor kopermuziek leidde tot de oprichting van het Nijmeegs Koper Konsort en is nog steeds de drijfveer om samen muziek te maken.
Aanvang: 12.00 u. Entree volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Iedereen van harte uitgenodigd!

Jan van de Veerdonk.

Categorieën: