Datum en tijd
Locatie
De St. Jozefkerk in Oss

Categorieën


26 FEBRUARI 2020 ASWOENSDAG
BEGIN VAN DE VEERTIGDAAGSE VASTEN.

Een paar weken terug was ik op visite bij een familie uit Egypte. Ze vroegen of ik een stukje eigen gemaakte cake wilde. Dat wil ik altijd wel. Maar, verklaarde de gastvrouw, er zit geen melk en ei in. Want in de Advent vasten wij. Wij eten dan geen vlees en gebruiken geen zuivel. Zij waren Koptische christenen. De vele jaren dat ze in Nederland wonen zijn zij traditiegetrouw blijven vasten. In onze kerk geldt het verplichte vasten van minder eten en geen vlees eten nog op Aswoensdag en Goede Vrijdag. Andere manieren van vasten worden overgelaten aan het eigen geweten en het initiatief van de gelovigen.
De veertigdaagse tijd is een voorbereidingstijd op het Paasfeest. Pasen is de kern van alle feesten.
Een feest vieren vraagt voorbereiding. Niet alleen uiterlijk van ‘wat halen we in huis’, maar ook innerlijk: overwegen we het grote mysterie dat Jezus sterft aan het kruis, dat hij opstaat uit de dood en ons doet delen in het nieuwe leven? Besef ik dat ik nu reeds deel in het leven van de verrijzenis? Wat betekent het christen te zijn in de wereld van vandaag? Een gewetensvraag die we ons zelf kunnen stellen. De veertigdagentijd is ons juist daartoe gegeven.
Het is gebruikelijk geworden in onze parochie om in de Veertigdagentijd een goed doel te steunen waar mensen uit Oss bij betrokken zijn. U leest elders in dit nummer over Probolinggo.

Ergens las ik de prikkelende opmerking: “als je, nadat je iets gegeven hebt, niets mist, dan heb je niet genoeg gegeven”. Het geld geven moet in zekere zin ‘een offertje‘ zijn. Je moet er iets voor laten. Een enkel voorbeeld: Je wilt een nieuwe blouse kopen, maar je hebt hem niet strikt nodig. Geef het geld aan het goede doel. Je wilt naar de kerk toe met de auto, maar je kunt ook de fiets pakken. (Is nog gezonder ook.)
Een kleine bijdrage kan ook op andere manieren. Heb je trek in een lekkere maaltijd. Beperk je dan bv tot aardappelen en groenten, weer iets uitgespaard. Op deze manier kan iedereen ‘initiatieven’ nemen die bij anderen niet opvallen, maar die voor jou wel dagelijkse uitingen zijn in naastenliefde.
Nog even over het vasten van de Koptische christenen. Het lijkt zo eenvoudig om veertig dagen geen vlees, geen melk, geen ei te gebruiken. Het vraagt niet alleen om een andere manier van koken en bakken, maar ook om een andere manier van leven. Leven met meer aandacht. Met meer concentratie. Met meer verlangen naar Pasen, en natuurlijk: dan ook naar een paasei.

Pastor Tom Buitendijk.

Categorieën: